Cisco wprowadza nowe technologie wirtualizacji i bezpieczeństwa

Według najnowszych badań IDC, w ciągu najbliższych dwóch lat firmy na całym świecie zamierzają 3-krotnie zwiększyć poziom wykorzystania nowoczesnych, zautomatyzowanych systemów sieciowych. By ułatwić i przyspieszyć ten proces, Cisco wprowadza do oferty nowe rozwiązania, które umożliwiają nie tylko wirtualizację sieci, ale także zapewnią ich bezpieczeństwo.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Przez ostatnią dekadę, zespoły IT zmieniły podejście do planowania i wdrażania infrastruktury centrów danych tak, by można było wykorzystać korzyści płynące z wirtualizacji i przetwarzania danych w chmurze. Obecnie podobne zmiany dotyczą firmowych sieci. Dotychczas większość z nich była projektowana przede wszystkim pod kątem zapewnienia szybkiej i niezawodnej łączności. Takie podejście nie jest już wystarczające. Pojawiają się poważne problemy związane z wymaganiami użytkowników mobilnych oraz urządzeń IoT i aplikacji działających w chmurze oraz z zabezpieczeniem sieci przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami.

Możliwość szybkiego wdrażania nowych usług

Korzystając z nowej, opracowanej przez Cisco architektury DNA (Cisco Digital Network Architecture) firmy uzyskują możliwość rozszerzenia usług udostępnianych w sieci, takich jak routing czy systemy zabezpieczeń, na zróżnicowany zestaw platform funkcjonujących w zdalnych oddziałach, sieciach kampusowych, kolokacyjnych centrach danych lub w publicznej chmurze. A dzięki oddzieleniu warstwy sprzętowej od programowej, Cisco DNA zapewnia większą wydajność i elastyczność systemu sieciowego.

Cisco jest pierwszym w branży dostawcą, który oferuje sterowane programowo funkcje segmentacji całej sieci, poczynając od urządzeń końcowych, przez infrastrukturę sieciową aż do systemów chmurowych, zapewniając równocześnie pełną możliwość monitorowania wszystkich aplikacji.

Rozwiązania Cisco są oparte na szerokim zestawie funkcji wirtualizacji systemów sieciowych, a wprowadzone przez firmę innowacje dotyczą dwóch kluczowych obszarów:
  • Platforma Enterprise NFV (Network Functions Virtualization) to nowa technologia wirtualizacji sieci w zdalnych oddziałach firm, która zwiększa elastyczność i szybkość dopasowywania ich funkcji do bieżących wymagań. Cisco wprowadza nowe rozwiązanie ENCS 5400 Series (Enterprise Network Compute System) specjalnie przystosowane do obsługi sieci w zdalnych oddziałach, które ułatwia i przyspiesza wdrożenia platform typu Enterprise NFV. ENCS umożliwia rozszerzenie funkcji routingu, bezpieczeństwa, optymalizacji WAN i innych usług sieciowych na systemy obsługujące odległe oddziały i biura firmy.
  • Wirtualizacja brzegu sieci: Nowe rozwiązanie Cisco Secure Agile Exchange umożliwia wirtualizację brzegu sieci i rozszerzenie go na zewnętrzne kolokacyjne centra danych. Pozwala to na stworzenie dynamicznego, dostępnego na żądanie systemu oferującego zwirtualizowane usługi sieciowe klientom, pracownikom i partnerom wtedy, gdy pojawi się potrzeba zwiększenia ich wydajności i dostępności.

Większa widoczność zagrożeń i możliwość zapobiegania atakom

Oferowane przez Cisco rozwiązania pozwalają na uzyskanie głębokiego wglądu w działanie sieci i typowe wzorce ruchu. Są one wyposażone w zaawansowane mechanizmy obrony przed zagrożeniami wykorzystujące sztuczną inteligencję. Po wdrożeniu Cisco DNA, system sieciowy może być wykorzystany do szybkiego wykrywania i zautomatyzowanego blokowania pojawiających się zagrożeń.

Nowe funkcje bezpieczeństwa wprowadzone do rozwiązania Cisco to m.in.:
  • Mechanizmy widoczności i kontroli ruchu sieciowego: Cisco ISE (Identity Services Engine) zapewnia widoczność i możliwość kontrolowania aktywności użytkowników i urządzeń w sieci. Najnowsza wersja ISE 2.2 oferuje znacznie głębszy wgląd w działanie aplikacji zainstalowanych w urządzeniach końcowych i pozwala na wykrywanie anomalii w zachowaniach.
  • Programowo definiowana segmentacja: Cisco TrustSec umożliwia programowe zdefiniowanie segmentacji sieci w celu izolacji potencjalnych ataków i zapobieganiu propagacji zagrożeń. Jest to mechanizm dynamiczny, który w porównaniu do metod tradycyjnych, pozwala na przyspieszenie wdrożenia zmian w polityce bezpieczeństwa o 98 proc. oraz ograniczenie działań operacyjnych o 80 proc. Rozwiązanie Cisco TrustSec 6.1 jest obecnie dostępne jako element wszystkich produktów sieciowych Cisco i jest zintegrowane z systemem Cisco ACI. Umożliwia dynamiczną segmentację wszystkich elementów sieci od jej brzegu do centrów danych i systemów działających w chmurze.

Badanie IDC

Cisco zaprezentowało ponadto wyniki globalnych badań przeprowadzonych przez IDC, a dotyczących popularyzacji wdrożeń sieci cyfrowych nowej generacji. Badanie przeprowadzone na zlecenie Cisco objęło 2054 dużych i średnich firm z Australii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Japonii, Meksyku, Wielkiej Brytanii i USA.

Główne wnioski z badania:
 
  • Firmy wyraźnie widzą potrzebę modernizacji wykorzystywanej infrastruktury sieciowej: w ciągu najbliższych 2 lat, 45 proc. badanych spodziewa się, że systemy sieciowe w ich firmach zostaną przystosowane do cyfrowej transformacji. W porównaniu do obecnej liczby wdrożeń oznacza to 3-krotne przyspieszenie popularyzacji zastosowań sieci cyfrowych (digital-ready network).
  • Inwestycja w nowoczesne sieci przynosi realne korzyści: firmy, które zainwestowały w budowę nowoczesnej infrastruktury sieciowej notują nawet trzykrotnie większy wzrost przychodów i poziom utrzymania klientów. Jednocześnie dwukrotnie częściej wdrażają nowe pomysły dotyczące cyfrowej transformacji biznesu w porównaniu do firm korzystających z przestarzałych rozwiązań sieciowych.
  • Popularność wdrożeń w zależności od wielkości firm i branży: okazuje się, że poziom zastosowań nowoczesnych rozwiązań sieciowych jest bardzo podobny w różnych segmentach rynku, różnice między firmami średnimi (500-999 pracowników), a dużymi (1000+) są pod tym względem minimalne.

By pomóc użytkownikom w transformacji ich infrastruktury w kierunku sieci cyfrowej, Cisco wprowadziło do oferty zestaw nowych narzędzi i usług. Są to narzędzia do analizy infrastruktury sieciowej (Network assessment tools), które ułatwiają ocenę aktualnego stanu sieci, przygotowanie planu jej modernizacji, a także zrozumienie jakie korzyści biznesowe może przynieść cyfrowa transformacja sieci. Cisco oferuje też nowe usługi konsultingowe DNA Advisory Services, które ułatwiają firmom zdefiniowanie unikalnej strategii na drodze do cyfrowej transformacji.

Źródło: Cisc

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top