Oracle Business Intelligence w nowej wersji

Firma Oracle zaprezentowała nową wersję oprogramowania Oracle Business Intelligence (BI) z rozszerzonymi funkcjami komunikacji mobilnej i intuicyjną wizualizacją.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Oracle Business Intelligence 11.1.1.6.2BP1 ma rozbudowane funkcje mobilne i nowy interfejs użytkownika, który zwiększa produktywność i interaktywność. Pozwala to łatwo rozpoznawać i analizować trendy oraz szybko podejmować działania za pomocą preferowanego urządzenia mobilnego.

Nowe rodzaje wizualizacji, takie jak widoki kratowe (Trellis views), umożliwiają szybką wizualizację dużych ilości danych w sposób uporządkowany, co pozwala szybko wychwycić anomalie wymagające dalszego zbadania.

Wszystkie standardowe i niestandardowe aplikacje biurowe i mobilne opracowane za pomocą Oracle BI są udostępniane na jednej, ujednoliconej platformie, mogą więc być aktualizowane, zarządzane i chronione z jednego centralnego miejsca, co zmniejsza ryzyko i koszty.

Pakiet Oracle Business Intelligence jest kluczowym składnikiem oprogramowania Oracle Business Analytics, najpełniejszej w branży, zintegrowanej rodziny rozwiązań do analizy danych biznesowych, obejmującej ponad 80 aplikacji analitycznych, podstawową technologię analiz biznesowych, zaawansowane metody analizy oraz systemy sprzętowo-programowe Oracle.

Rozwiązania Oracle Business Analytics mogą być wdrażane u klienta, w chmurze i na urządzeniach mobilnych, co umożliwia wykonywanie analiz dowolnego typu na różnych rodzajach danych, w tym danych usystematyzowanych i nieusystematyzowanych z obszaru chronionego zaporą lub ze źródeł zewnętrznych.

Funkcje mobilne w nowej wersji Oracle BI zostały zmodyfikowane pod kątem maksymalnej produktywności i łatwości dostępu offline. Pozwala to użytkownikom w każdym czasie przeglądać i analizować dane oraz podejmować działania na podstawie prawdziwego obrazu przedsiębiorstwa dostępnego na ich urządzeniach mobilnych.

Źródło: ORACLE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top