Oracle Business Intelligence w BAŁTYKGA

Zakończyło się wdrożenie pakietu Oracle Business Intelligence w spółce Bałtykgaz. Projekt zrealizowany został w ramach rozbudowy centralnego systemu klasy ERP Apollo dedykowanego dla branży paliwowej, autorskiego rozwiązania spółki Control System. Apollo jest głównym systemem wspomagającym zarządzanie procesami spółki BAŁTYKGAZ w obszarach finansów, dystrybucji i sprzedaży.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Projekt rozpoczął się w IV kwartale 2011 roku od prac analitycznych mających na celu zdefiniowanie obszarów objętych raportowaniem, identyfikację źródeł danych oraz określenie zakresu integracji Oracle BI z ERP Apollo. Pierwsze raporty zostały uruchomione produkcyjnie w II kwartale 2012 roku. Obecnie analizowane są możliwości dodawania kolejnych obszarów i raportów, rozwijanych we współpracy z użytkownikami biznesowymi firmy BAŁTYKGAZ.

BAŁTYKGAZ jest jednym z wiodących krajowych dystrybutorów gazu płynnego. Ze względu na dynamiczny rozwój Spółki, zdecydowano się na wdrożenie systemu analitycznego Oracle Business Intelligence, który ma wesprzeć procesy prognozowania sprzedaży w ujęciu roku finansowego, prognozowania sprzedaży w rozbiciu na linie biznesowe oraz regiony, a także monitorowania wyników sprzedaży wraz z śledzeniem na bieżąco wykonania planów analizy opłacalności wybranych transakcji.

W ramach projektu wdrożono autorskie mechanizmy integracji Oracle BI z systemem Apollo, umożliwiające dynamiczne tworzenie przekrojowych raportów analitycznych udostępnionych dla kadry zarządzającej z obszarów planowania i realizacji planów sprzedażowych wraz ze szczegółowym widokiem strony budżetowej. Dodatkowo w ramach prac rozwojowych planowana jest integracja Oracle BI z modułem kadrowo-płacowym oraz z pomiarowymi systemami telemetrycznymi.

System Oracle BI rozszerzy zakres raportów wbudowanych w systemie ERP Apollo, zaprojektowanych pod specyficzne potrzeby branży dystrybucji paliw. Rozszerzenie to pozwoli tworzyć zróżnicowane raporty przekrojowe, również oparte na mapach przestrzennych.
Moduł analityczny Oracle daje nam dostęp do przejrzystych raportów, z możliwościami uszczegóławiania pozycji, co znakomicie wesprze proces podejmowania strategicznych decyzji przez kadrę zarządzającą w oparciu o aktualne dane z poszczególnych obszarów biznesowych – komentuje Janusz Opioła, Dyrektor Finansowy BAŁTYKGAZ. Dodatkowo poszukiwaliśmy zaawansowanego rozwiązania wspomagającego prezentację danych finansowych i sprzedażowych na poziomie zarządu spółki, jak również w relacjach właścicielskich w grupie kapitałowej
Ważną cechą rozwiązania Oracle jest jego łatwość obsługi - co pozwala użytkownikom biznesowym na samodzielnie budowanie raportów w oparciu o bieżące potrzeby operacyjne" - mówi Jarosław Czapiewski, Specjalista ds. analiz ekonomicznych w zespole Dyrektora Finansowego BAŁTYKGAZ. "Dzięki możliwości tworzenia raportów nawet przez użytkowników nie posiadających kompetencji informatycznych, od momentu uruchomienia pierwszych raportów sami opracowaliśmy w naszym zespole wiele ich kolejnych wersji
Za ofertą Control System opartą na technologii Oracle przemawiała elastyczność rozwiązania Oracle BI SE One, rozbudowane opcje poszczególnych modułów, jak również konkurencyjny model cennikowy" – powiedział Mariusz Rogiński, kierownik projektu ze strony Control System. "Nie mniej istotnym elementem oceny oferty było wieloletnie doświadczenie projektantów, inżynierów oraz analityków Control System, świetnie znających i rozumiejących zagadnienia branży paliwowej. Biorąc pod uwagę wysokie kompetencje analityczne w samej spółce BAŁTYKGAZ, istotnym kryterium wyboru była również możliwość przejęcia i dalszego rozwoju modeli analitycznych już wewnętrznie w Spółce
Źródło: ORACLE POLSKA

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top