Wdrożenie systemu Softlab SQL i Microsoft SQL Server w Euro-net Sp. z o.o.

Firma Euro-net Sp. z o.o. działa w Polsce od 1990 roku. Szeroki asortyment sprzętu najbardziej renomowanych firm polskich i zagranicznych, znakomity serwis i dynamiczny rozwój sieci sprzedaży sprawił, że firma szybko zdobyła pozycję lidera na rynku sprzętu RTV i AGD.

Informacje o firmie

Sieć sprzedaży Euro-net obejmuje ponad 90 sklepów rozmieszczonych w największych centrach handlowych 41 miast w całej Polsce. Firma umożliwia zakup zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, zarówno dużego, jak i drobnego, sprzętu telefonicznego i fotograficznego, audio-video oraz materiałów eksploatacyjnych. Centrala firmy znajduje się w Warszawie, tam też wybudowano centralne magazyny wysokiego składowania oraz nowe biura z nowoczesną infrastrukturą komunikacyjną. Wtedy też podjęto decyzję o zmianie systemu informatycznego wspomagającego pracę firmy.

Wyzwanie

Dotychczasowy system, z którego korzystała firma Euro-net, działał w środowisku DOS, jednak ani ten system operacyjny ani działające na jego platformie bazy danych nie były w stanie sprostać rosnącym wymaganiom odnośnie stabilności, bezpieczeństwa, szybkości przetwarzania i wieloaspektowej analizy danych.

Wraz z rozwojem firmy oraz zwiększaniem ilości sklepów i magazynów, a co za tym idzie - zwiększaniem ilości oddzielnych baz danych, na których pracował program, coraz większym problemem stawała się konsolidacja danych oraz zachowanie ich spójności. Podczas scalania danych powstawały błędy wynikające nie tylko z pracy samego systemu, lecz również wad infrastruktury komunikacyjnej czy pomyłek ludzkich.

Rozwiązanie

Wybór systemu

Wybór nowego systemu, który mógłby umożliwić spełnienie oczekiwań firmy takiej jak Euro-net, poprzedziła wykonana wnikliwa analiza rynku oprogramowania - zarówno pod kątem platformy bazodanowej, jak i proponowanych rozwiązań biznesowych.
 
Zarząd firmy Euro-net wspierany przez niezależnych ekspertów zdecydował, że najbardziej racjonalne dla firmy będzie wdrożenie systemu Softlab Mg SQL opartego na rozwiązaniach firmy Microsoft® - Microsoft® SQL Server® i Microsoft® Windows Server®.
 
Opis wdrożenia
 
Wdrożenie, w którym ze strony Softlabu udział wzięło dziesięciu konsultantów, zostało podzielone na kilka etapów, z którego pierwszy rozpoczął się na początku lipca 2001. Pierwszy etap, obejmujący przeniesienie na nową platformę bazodanową funkcjonalności magazynów centralnych na oraz składania zamówień przez sklepy, uwieńczony został 1 listopada 2001 uruchomieniem centralnej bazy danych z możliwością dostępu z 200 stanowisk w Centrali i sklepach.

"Tak szybki sukces pierwszego etapu zawdzięczać należy zastosowaniu zaawansowanych narzędzi dostarczanych przez Microsoft®. Zapisanie logiki biznesowej systemu w strukturach baz Microsoft® SQL Server® zapewniło zarówno niezawodność rozwiązań, jak i możliwość błyskawicznego ich modyfikowania."- mówi Marek Zychewicz odpowiedzialny za wdrożenie systemu Softlab w Euro-net.

Nie bez znaczenia było też wyjątkowe zaangażowanie i doświadczenie zespołów wdrożeniowych obu firm, które rozwijały i modyfikowały rozwiązania, weryfikowały je na bieżąco i przekazywały do akceptacji. Etap zakończony został przeniesieniem danych z poprzedniego programu. Przejście na nowy system nastąpiło bez przerwy w pracy firmy czy zaburzeń w dostępie do danych.

Kolejnym etapem było wdrożenie funkcjonalności magazynów oraz sklepu sprzętu niepełnowartościowego, które realizowano od kwietnia 2001 roku i zakończono na początku czerwca uruchomieniem modułu, który zinformatyzował dotychczas nieomal dziewiczy pod tym względem obszar działania firmy.

Przed firmą stanęło największe wyzwanie, jakim była zmiana oprogramowania we wszystkich sklepach. Prace postępowały wielotorowo - z jednej strony trwało rozpoczęte na początku lipca 2001 projektowanie struktur, które miało umożliwić jednoczesną pracę na jednej bazie kilkuset osobom, zapewniając im wszelkie niezbędne funkcjonalności, z drugiej trwało przygotowywanie infrastruktury w sklepach.

Sukcesywne przechodzenie kolejnych salonów sprzedaży Euro-net na nowy system rozpoczęło się we wrześniu 2002 roku (po zakończeniu implementacji rozwiązań w programie), a zakończyło się 1 czerwca roku 2003 uroczystym wyłączeniem ostatniego stanowiska starego programu.

Najdłuższy czasowo etap wdrożenia, bo rozpoczęty równolegle z pierwszym etapem, a zakończony po starcie produkcyjnym wszystkich sklepów, to stabilizacja systemu połączona z wprowadzeniem nowych procedur organizacyjnych i definiowaniem dodatkowych raportów.

 

Obecnie system pracuje w sieci rozległej zrealizowanej głównie na łączu POLPAK-T w Centrali i w ponad 90 salonach w Polsce. Dzięki temu na jednej, centralnej bazie danych pracuje ponad 600 stanowisk, z których korzysta ponad tysiąc użytkowników w całej Polsce, w tym kilkudziesięciu w Centrali.
 
"Istotnym elementem bezpieczeństwa jest baza bliźniacza z aktualizacją co kilka minut, zrealizowaną z użyciem mechanizmu LOG SHIPPING dostępnego w Microsoft® SQL Server® Enterprise Edition."- wspomina Marek Zychewicz.

Przyjęcie rozwiązania centralnej bazy umożliwiło prostą realizację mechanizmów współdzielenia oraz wymiany danych między sklepami i Centralą, dzięki czemu wyszukanie towaru w dowolnym magazynie sieci i złożenie zamówienia nie stwarza żadnych problemów. Dane raz wprowadzone do systemu są dostępne wszędzie, gdzie to jest konieczne, a ich przetwarzanie jest zautomatyzowane. Jest to szczególnie istotne w przypadku Euro-net, gdzie duża część sprzedaży realizowana jest za pomocą składanych w sklepach zamówień, realizowanych następnie za pośrednictwem magazynów centralnych.
System kontroli dostępności transportu, z którego informacje czerpią sklepy i Centrala, umożliwia monitorowanie procesu dowożenia towarów do klientów - by zapewnić jak najlepsze wykorzystanie czasu i zasobów oraz zagwarantować dostarczenie towaru na czas zgodnie z zamówieniem. Wymiana informacji miedzy Centralą i sklepami dokonywana jest za pomocą systemu - formularze zapotrzebowania na towar wprowadzane w sklepie są następnie akceptowane w Centrali i automatycznie przetwarzane na dowody przesunięć.

Korzyści biznesowe

Wdrożenie nowego oprogramowania zmieniło całkowicie technikę pracy oraz szybkość i jakość uzyskiwanych z systemu informacji, a niezawodność, elastyczność i skalowalność przyjętych rozwiązań gwarantuje możliwość rozwoju systemu wraz z dalszym rozwojem firmy i jej potrzeb.

Firma Euro-net ma zapewnione stałe wsparcie w zakresie modyfikacji i rozwoju systemu oraz gwarancję natychmiastowej reakcji konsultantów Softlabu na zgłaszane problemy i potrzeby.

Zalety wdrożonego przez firmę Softlab oprogramowania widoczne są w wielu obszarach działalności firmy. Połączenie wielu rozproszonych baz danych sklepów i magazynów w jeden organizm umożliwiło przekrojowe analizy działalności całej firmy - o dowolnym stopniu szczegółowości i zakresie informacyjnym. Analizę zgromadzonych danych umożliwiają zdefiniowane widoki i agregaty danych, rozbudowane predefiniowane raporty oraz narzędzia Analysis Services.

Jednolity, a co za tym idzie powszechnie znany w firmie interfejs programu oraz liczne wbudowane mechanizmy kontrolne znacznie ułatwiają szkolenia nowych pracowników oraz ułatwiają szybkie wprowadzanie poprawnych danych, co jest wyjątkowo istotne w pracy sklepu.

Użycie zaawansowanych narzędzi umożliwiło zinformatyzowanie kolejnych obszarów działalności firmy, w których ilość i sposób przetwarzania informacji wymaga niezawodności działania i spójności danych, a szybkość dotarcia do konkretnej informacji jest priorytetem.

"Niewątpliwie istotną dla nas kwestią była stabilność i gwarancja niezawodnej ciągłej pracy systemu w Centrali. Warto również wspomnieć o efektywnym wielopoziomowym zarządzaniu prawami dostępu do danych przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów obsługi i administracji do minimum. Wykorzystanie doświadczenia firmy Softlab i nowoczesnych technologii opartych na Microsoft® SQL Server® i Microsoft® Windows Server® zaowocowało rozwiązaniem, charakteryzującym się niezawodnością wykonywanych operacji, pomimo ich znacznej ilości oraz niezależnością od liczby jednocześnie pracujących na bazie użytkowników całej sieci RTV EURO AGD." - podsumowuje wdrożenie Piotr Zemło - Dyrektor d/s Informatyki.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top