loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

System ERP Xpertis wspiera Grupę Linter w zarządzaniu produkcją i logistyką

Grupa Linter, uznany dostawca wyrobów i usług dla większości polskich kopalń węgla kamiennego, zakładów kruszyw, cementowni, elektrowni, portów koksowni czy zakładów chemicznych, zarządza kluczowymi obszarami przy wsparciu pakietu ERP Xpertis. Macrologic opracował dedykowane dla firmy Linter kompleksowe rozwiązanie usprawniające obsługę procesów logistycznych, magazynowych i produkcyjnych, wsparte modułami z zakresu finansów i księgowości. Wdrożenie objęło 9 spółek grupy Linter.
Istotnym elementem projektu było uproszczenie i automatyzacja zarządzania produkcją. W tym celu opracowane zostały mechanizmy usprawniające powoływanie zleceń, planowanie produkcji, rejestrowanie wykonania operacji (z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych) czy ewidencjonowanie numerów seryjnych wyrobów.

W zakresie obsługi magazynu i logistyki zastosowano narzędzia pozwalające na ewidencję stanów magazynowych, usprawnienie procesu przygotowywania materiałów i rejestrowania dokumentów RW. Wprowadzony został automat kontroli wydawania narzędzi i ewidencji testów. Opracowany mechanizm tworzenia zamówień, kartoteka umów, ujednolicenie i rejestrowanie faktur pozwalają efektywniej zarządzać stanami magazynowymi i planować zakupy surowców, jak również usprawniają proces współpracy z dostawcami.
 
 
System ERP Xpertis Logistyka z modułem wpierającym zarządzanie produkcją Macrologic rozszerzył o system do obsługi finansowo-księgowej, ewidencji środków trwałych, raportów kasowych i bankowości elektronicznej. Szkolenia z obsługi nowego systemu dla pracowników firmy Linter zrealizowane zostały przy wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obie strony projektu realizują umowę o współpracy w zakresie usług konsultingowych, wdrożeniowych i utrzymania systemu, która pozwala klientowi skupić się na procesach biznesowych, z pozostawieniem obsługi informatycznej firmie Macrologic.

Holding Linter Group obecnie skupia kilkanaście podmiotów prowadzących różnorodną działalność gospodarczą, m.in. przedsiębiorstwa produkcyjne, robót górniczych i remontów, turystyczne oraz kilka innych. Strategia firmy opiera się na ciągłym zwiększaniu potencjału produkcyjnego i intelektualnego, rozszerzaniu sfer działalności, opracowywaniu i wdrażaniu innowacji technicznych i organizacyjnych. Linter oferuje projektowanie, dostawy i uruchomienie kompletnych linii transportu ciągłego, zakładów wzbogacania, linii produkcyjnych, zakładów przemysłowych, kopalni odkrywkowych i głębinowych. Istotnym segmentem działalności firmy jest eksport.

Linter ciągle inwestuje w rozwój specjalizowanego oprogramowania, wyposażenia metrologicznego, w innowacyjne technologie, maszyny oraz szkolenia personelu. W ramach holdingu powołana została jednostka o charakterze rozwojowym i badawczym. Linter stale współpracuje z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top