loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nu Air Polska wdrożyła system SAGE ERP X3

SAGE ERP X3Firma Sage wdrożyła ERP X3 w Nu Air Polska, firmie dystrybucyjnej. Nowy system usprawnił strategiczne procesy biznesowe w obszarach finansów, dystrybucji, zakupów i gospodarki magazynowej.


Nu Air Polska sp. z o. o jest częścią Grupy NUAIR, jednego z największych na świecie producentów kompresorów tłokowych. W Polsce Nu Air jest dystrybutorem szerokiej gamy narzędzi pneumatycznych, kompresorów, elektronarzędzi i maszyn. Spółka potrzebowała solidnego rozwiązania ERP obsługującego lokalną działalność, jednocześnie zapewniającego wsparcie dla jej międzynarodowych operacji.
Dotychczasowy system informatyczny przestał spełniać nasze wymagania. Działalność NUAIR zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i lokalnych determinowała konieczność wyboru takiego systemu, który byłby sprawdzonym rozwiązaniem globalnym, a jednocześnie dostosowanym do konkretnych wymagań rynku polskiego” – powiedział Paweł Stankiewicz, Główny Księgowy w spółce Nu Air Polska.
Wybór padł na produkt Sage ERP X3, którego polska premiera odbyła się wiosną ub. r. Z ERP X3 korzysta obecnie na świecie ponad 3300 firm w 55 krajach, co podkreśla jego globalny charakter. Sage, jako wiodący dostawca oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP w Polsce (obsługuje ponad 60 tys. firm i organizacji) jest doświadczonym i wiarygodnym partnerem w zakresie dostoswania swoich rozwiązań do przepisów obowiązujących w Polsce.
Wdrażając ERP w Nu Air wykazaliśmy, że możemy szybko sprostać sytuacji, gdy firma potrzebuje wymienić system ERP na rozwiązanie adekwatne do jej dynamiki i perspektywy rozwoju. Jednocześnie pokazaliśmy, jak w konkretny sposób usprawnić wewnętrzne procesy biznesowe i to w różnych, strategicznych obszarach działalności takiej firmy – powiedział Paweł Giziński, dyrektor Działu Produktów Globalnych Sage.
Optymalizacja procesów biznesowych

Sage ERP X3 pozwolił Nu Air na większą swobodę w kształtowaniu polityki cenowej, elastyczną organizację przestrzeni magazynowej oraz automatyzację rozliczania kosztów dodatkowych.
Wdrożone rozwiązanie usprawniło kluczowy dla nas proces współpracy z sieciami handlowymi oraz marketami budowlanymi. Ponadto oszczędzamy mnóstwo czasu przy generowaniu raportów i analiz. Uzyskaliśmy też dodatkowe narzędzie wsparcia dla naszej działalności handlowej m.in. w obszarze transakcji międzynarodowych czy też importu towarów” – dodał Paweł Stankiewicz.
Wdrożenie systemu Sage ERP X3 znacznie usprawniło realizowane w Nu Air operacje księgowe, takie jak zamykanie okresu rozliczeniowego, wycenę rozrachunków i rachunków bankowych w walucie. Istotna z punktu widzenia Nu Air okazała się również architektura Sage ERP X3, która pozwala na szybkie i efektywne dostosowanie systemu do zmian stawek podatkowych (VAT, PIT, CIT). Poza tym, w ramach wdrożenia udało się daleko usprawnić procesy masowej obsługi faktur korygujących, zwrotu towarów oraz zbiorczego wystawiania faktur na podstawie zebranych wcześniej zamówień. Zdaniem Nu Air, szczególnie pomocne są mechanizmy śledzenia powiązań pomiędzy dokumentami, transakcjami i zdarzeniami, dzięki którym możliwy jest pełen wgląd w kluczowe procesy zachodzące w firmie.

Nu Air zależało także na wysokiej jakości działań w obszarze raportowania finansowego do centrali firmy.
Naszym celem było zapewnienie łatwych w użyciu i wydajnych narzędzi do sporządzania raportów i analiz, tak aby ich przygotowywanie skrócić do minimum, a wyniki tych prac były pozbawione błędów – dodał Paweł Giziński z Sage. Za sukces można m.in. uznać skrócenie czasu przeprowadzania operacji związanych z zamykaniem okresu rozliczeniowego, które do tej pory były czasochłonne.
Do składowania towarów Nu Air wykorzystuje zarówno zewnętrzne, jak i własne magazyny. Taka specyfika wymaga od ERP X3 obsługi magazynów obcych oraz efektywnego planowania w zakresie gospodarki magazynowej. Sage ERP X3 spełnił także to wymaganie, dzięki zaawansowanej konfiguracji powierzchni magazynowej. Z kolei, w obszarze zakupów najistotniejszym usprawnieniem okazało się wprowadzenie rozliczania kosztów dodatkowych. Ma to szczególne znaczenie ze względu na fakt, że duża ilość towarów wchodzących w skład ofertowanego przez Nu Air asortymentu pochodzi z importu

Kryteria wyboru Sage ERP X3

Dla Nu Air ważnym kryterium wyboru Sage X3 była jego otwartość technologiczna, oferująca łatwą integrację oraz możliwości rozwoju i rozbudowy w przyszłości. Firma działająca na rynkach międzynarodowych i lokalnych wybrała system, który jest sprawdzonym rozwiązaniem globalnym, a jednocześnie jest w pełni dostosowany do konkretnych wymagań rynku polskiego. Dlatego istotnym argumentem przemawiającym za wyborem ERP X3 był fakt posiadania przez ten system rekomendacji Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewscy i Wspólnicy, która stanowi gwarancję zgodności oprogramowania z obowiązującym w Polsce systemem legislacyjnym i tym samym zapewnia bezpieczeństwo prawne w obszarze finansów. Paweł Stankiewicz, podsumowując wdrożenie, dodał:
Nowy system ERP usprawnił naszą bieżącą działalność biznesową, a ze względu na swoją skalowalność i możliwości rozbudowy traktujemy go jako doskonałą inwestycję.
Źródło: www.sage.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top