loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

itelligence wdraża system ERP w Herbapolu

ITELLIGENCE - systemy ERP, MRP, ERPitelligence rozpoczyna wdrożenie pakietu ERP firmy SAP w firmie farmaceutycznej Herbapol Wrocław SA. Projekt wdrożeniowy rozpocznie się w sierpniu i potrwa do połowy przyszłego roku. Dzięki wdrożeniu rozwiązań SAP, Herbapol Wrocław usprawni i zoptymalizuje kluczowe procesy biznesowe tak, by jeszcze lepiej realizowały wysokie standardy jakościowe GMP (Good Manufacturing Practice).
itelligence wdroży SAP w centrali Herbapolu we Wrocławiu i 5 zakładach produkcyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Zakres wdrożenia obejmuje obszary rachunkowości finansowej (FI), controllingu (CO), gospodarki materiałowej (MM), sprzedaży i dystrybucji (SD), planowania i sterowania produkcją (PP) oraz zarządzania zasobami ludzkimi (HCM). Wdrożenie wesprze zespół konsultantów T-Systems Polska. Z rozwiązania skorzysta 130 użytkowników.
Wdrożenie SAP jest dla nas kolejnym etapem konsekwentnego procesu unowocześniania i podnoszenie jakości w Herbapolu Wrocław. Jesteśmy przekonani, że synergia profesjonalizmu ekspertów z itelligence, rozwiązania SAP i naszego własnego zespołu wdrożeniowego pozwoli nam osiągnąć sukces w realizacji ambitnych celów tego projektu. – mówi Tomasz Mucha, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju w Herbapolu Wrocław SA
Zgodnie z najlepszymi praktykami wdrożeniowymi w przemyśle farmaceutycznym, wdrożenie rozwiązania SAP w Herbapolu Wrocław będzie podlegało procedurom walidacji. Celem walidacji systemu informatycznego jest dodatkowe potwierdzenie spełnienia norm i przepisów prawnych obowiązujących w Polsce oraz Unii Europejskiej. Walidowane będą wszystkie procesy w Herbapolu Wrocław wspomagane systemem SAP, które mają wpływ na jakość produktu lub zdrowie pacjenta. W wyniku walidacji, Herbapol Wrocław uzyska dokumenty potwierdzające, że w każdej sytuacji system ERP zachowuje się jednakowo i powtarzalnie, zgodnie z wymaganiami użytkownika i procedurami jakościowymi.
Jestem dumny z tego, że firma Herbapol Wrocław, dla której jakość i profesjonalizm stanowią najwyższe priorytety, wybiera itelligence na partnera we wdrożeniu SAP. To spektakularne potwierdzenie naszych kompetencji i możliwości realizacyjnych. W itelligence od kilku lat obowiązuje system zarządzania zgodny z normami ISO 27001, ISO 20000 oraz BS 25999. W temacie utrzymywania najwyższych standardów jakościowych, mamy więc z naszym nowym klientem spójne stanowisko. – mówi Krzysztof Witczak, Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży w itelligence Sp. z o.o.
Wybierając rozwiązania SAP, Herbapol docenił przede wszystkim niezawodność i elastyczność naszych systemów, a także doświadczenie w pracy z firmami farmaceutycznymi. W tym przemyśle niezwykle dużą wagę przywiązuje się do utrzymywania niezmiennych standardów jakości, wsparcie ze strony systemów informatycznym musi więc być najwyższej klasy. - powiedział Grzegorz Rogaliński, Prezes SAP Polska.
GMP to część systemu Zapewnienia Jakości gwarantująca, że produkty farmaceutyczne będą zawsze produkowane i kontrolowane zgodnie z normami jakościowymi i wymaganiami zawartymi w prawie polskim, unijnym oraz dokumentach rejestracyjnych. Wszystkie procesy biznesowe przedsiębiorstwa, mające wpływ na realizację tego celu, podlegają szczególnemu nadzorowi. Rozwiązanie SAP wspiera procedury GMP poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych przechowywanych w systemie, a także poprzez zagwarantowanie procesów nadzoru i kontroli.

Źródło: www.itelligence.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top