loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

IMPEL zakończył wdrożenie systemu ERP

Firma SI-Consulting S.A. z Wrocławia zakończyła z sukcesem w grudniu 2009 roku wdrożenie systemów SAP ERP, SAP HR, SAP CRM oraz hurtowni danych SAP BW w Grupie Kapitałowej Impel S.A. Przeprowadzono jeden z największych projektów wdrożeniowych w oparciu o rozwiązania SAP w środkowej i wschodniej Europie. System objął swoim zasięgiem kilka tysięcy użytkowników aplikacji oraz kilkadziesiąt tysięcy pracowników i współpracowników Grupy Impel.
 
W prawie trzydziestu spółkach Grupy Impel wdrożony został system SAP ERP, oparty na technologii integracyjnej NetWeaver wraz z funkcjonalnościami związanymi z zarządzaniem kapitałem ludzkim i zarządzaniem relacjami z klientami (SAP CRM). Wdrożenie objęło również hurtownię danych SAP BW, moduły z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz obsługi klienta, np. Service Management – część systemu CRM odpowiadająca za zarządzanie usługami, moduł SAP Learning Solution – kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wiedzą. Za wdrożenie rozwiązań związanych z Zarządzaniem kapitałem Ludzkim (HCM) odpowiedzialne były firmy Gavdi i Quercus działający jako podwykonawcy SI-Consulting S.A.

W ramach projektu do wszystkich spółek GK Impel S.A. wprowadzono system E – faktura. Klientom zewnętrznym udostępniono aplikacje e-faktury oraz ICSS (ang. Internet Customer Self Service) poprzez przeglądarkę internetową. Przeprowadzono reorganizację procesów logistycznych, wdrożono rozwiązanie „Zarządzanie majątkiem” SAP PM pozwalające na przejrzystą inwentaryzację maszyn i urządzeń należących do spółek wchodzących w skład grupy.
Stworzenie spójnego i jednolitego systemu dla tak złożonej i stale rozwijającej się organizacji jaką jest Grupa Impel było nie lada wyzwaniem. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu zespołu wdrożeniowego IMPEL oraz sprawnemu prowadzeniu projektu przez naszą firmę, udało się uzyskać fenomenalny wynik pracy zespołowej.” powiedział Paweł Rytelewski, Prezes Zarządu SI-Consulting S.A.
O skali przedsięwzięcia świadczą także prace związane z wdrażaniem modułu „SD – sprzedaż i dystrybucja”, gdzie największym wyzwaniem było zintegrowanie systemu CRM i ERP w kontekście kilkudziesięciu jednostek gospodarczych. Zdefiniowano 27 obszarów zbytu. Proces fakturowania jest obsługiwany przez ponad 500 użytkowników w około 100 lokalizacjach.

Wdrożenie modułu MM wiązało się ze standaryzacją procesu zamawiania we wszystkich spółkach Grupy Impel. W celu obsługi procesu skonfigurowano 192 zakłady oraz uruchomiono strategie zatwierdzania zapotrzebowań i zamówień dla ponad 600 użytkowników w całej Polsce.

Prace wdrożeniowe trwały od lutego 2008 roku do końca grudnia 2009. Obecnie trwają jeszcze prace rozwojowe w zakresie objęcia kolejnych procesów modułem Zarządzania Nieruchomościami jak i trwa równocześnie okres wsparcia po produktywnym uruchomieniu systemu.
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego to przełomowe wydarzenie w działalności Grupy Impel. Oznacza ono przejście na wyższy poziom zarządzania korporacyjnego, który w przyszłości zaowocuje większą efektywnością w skali całej organizacji. Nowy system – dzięki sprawniejszemu i szybszemu przepływowi informacji - ułatwi także realizowanie strategii Grupy Impel oraz dostosowanie jej do zmieniających się warunków rynkowych – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel SA.
Źródło: SI-CONSULTING

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top