loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

System ERP dla Feroco

Sukcesem zakończył się projekt wdrożenia systemu SAP ERP w FEROCO S.A., będącej czołowym graczem na rynku usług budowlano – montażowych. Za implementacje systemu w kluczowych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa odpowiadała poznańska spółka  – ICG Wdrożenia SAP. Prace rozpoczęto w połowie czerwca 2007 roku, a koniec projektu miał miejsce w maju br.


Celem projektu była optymalizacja procesów zachodzących w FEROCO, w szczególności procesów budowlanych obejmujących podstawową działalność przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim usprawnienie bieżącego monitorowania kosztów, ujednolicenie systemu raportowania oraz włączenie pracowników na placu budowy w elektroniczny obieg informacji.

Najważniejsze korzyści z zastosowania rozwiązań SAP, jakie osiągnęło FEROCO, to usprawnienie prac na budowach, natychmiastowy spływ informacji z budów oraz pełny monitoring zarządu nad sytuacją firmy. Integracja kluczowych obszarów działalności w jednym systemie ułatwi sprawne podejmowanie decyzji strategicznych, a tym samym podniesie konkurencyjność przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu SAP było dla nas ogromnym wyzwaniem, ponieważ jego zakres był bardzo szeroki, a termin realizacji, jaki został wyznaczony przez Zarząd, niezwykle krótki. To, że nam się udało, jest nie tylko zasługą dobrej organizacji pracy i determinacji po obu stronach. Bardzo istotnym czynnikiem okazała się metodologia wdrożenia stosowana przez firmę ICG. Bez tego nie byłoby możliwe powstanie w tak krótkim czasie systemu w pełni odpowiadającego naszym potrzebom. – powiedział Dariusz Hepert, Kierownik Projektu w FEROCO S.A. Dzięki wdrożeniu rozwiązań SAP udało się dokonać integracji procesów biznesowych wszystkich obszarów działalności FEROCO, budując tym samym jednolite rozwiązanie. Jestem przekonany, że zrealizowany projekt przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia efektywności działania całego przedsiębiorstwa. - dodaje.

 

Działaniem systemu SAP ERP objęte zostały obszary rachunkowości finansowej (FI), księgowości majątku trwałego (FI-AA), controlingu (CO), zarządzania środkami pieniężnymi (TR), zarządzania projektami (PS), gospodarki materiałowej (MM) oraz kadr (HR). Do głównych zadań ICG należało wdrożenie systemu SAP, szkolenia dla użytkowników końcowych oraz szkolenia dla administratorów systemu. W projekcie zastosowano unikalne rozwiązanie polegające na wdrożeniu systemu wspomagająceo zarządzanie zasobami ludzkimi HR MAX i połączeniu go z systemem SAP. Natomiast implementacja modułu zarządzania projektami (PS) umożliwiła traktowanie każdej budowy jako osobnego projektu.

Proces wdrożenia systemu SAP w FEROCO S.A. był bardzo skomplikowany. Wiele wysiłku, zarówno pracowników FEROCO jak i konsultantów ICG, kosztowało odwzorowanie w systemie procesów zachodzących w firmie. Szczególnie trudnym okazało się zaimplementowanie procesów związanych z obsługą i realizacja kontraktów budowlanych, wynikających z zamówień publicznych. Jednak, dzięki wielkiej pracy włożonej przez obydwie strony, udało się w pełni i z sukcesem zrealizować projekt. Z pewnością zastosowanie rozwiązań SAP pozwoli firmie FEROCO sprawniej zarządzać i kontrolować swój biznes w przyszłości i umocni jej pozycję na rynku. – powiedział Sławomir Koziński, Kierownik Projektu w ICG Wdrożenia SAP.

Źródło: www.icg.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top