loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

Polska premiera prekonfigurowanego pakietu ERP

W Fabryce Wagonów Gniewczyna SA rozpoczęło się pierwsze w Polsce wdrożenie prekonfigurowanego systemu ERP SAP dla dóbr inwestycyjnych autorstwa firmy IDS Scheer - ARIS SmartPath for Capital Goods.


Fabryka Wagonów Gniewczyna produkuje kolejowe wagony towarowe, ale do jej zadań należy również utrzymanie taboru i jego modernizacja. Dlatego zarząd fabryki zainteresował się systemem sprofilowanym dokładnie pod jej potrzeby – z rozbudowanymi modułami planowania i rozliczania produkcji, serwisu, remontów i kontrolingu – oraz uwzględniającym elementy specyficznej logistyki.

- Wdrożenie systemu SAP to część większego przedsięwzięcia, jakim jest projekt o nazwie Rozwój Systemu Zarządzającego. Celem tego projektu jest - zgodnie z założeniami właściciela – poprawa systemu zarządzania i obiegu informacji w firmie, podniesienie wydajności i rentowności produkcji, poprawa warunków pracy i warunków socjalnych załogi oraz polepszenie wizerunku firmy. Wdrożenie nowoczesnego systemu klasy ERP było w związku z tym koniecznością – precyzuje Leszek Kłapa, kierownik projektu w Fabryce Wagonów Gniewczyna SA.

Zarząd zdecydował się na wdrożenie modułów: finanse, controlling, środki trwałe, logistyka, planowanie produkcji i remonty. Trwają również prace nad koncepcją dla modułu zarządzania kadrami i płacami (HCM), która będzie wymagała jeszcze ostatecznej akceptacji.

Dostawcy systemów prekonfigurowanych podczas swoich projektów wdrożeniowych opanowują specyficzne dla danej branży funkcjonalności i wzbogacają w nie swoje systemy. Firma IDS Scheer poszła jeszcze dalej. – W ramach pakietu ARIS SmartPath for Capital Goods dostarczamy nasz autorski ARIS Toolset - zestaw narzędzi do modelowania procesów biznesowych. Procesy biznesowe są nie tylko odwzorowane w systemie SAP, ale także graficznie przedstawione w ARIS-ie. Ma to dwie zalety. Po pierwsze ułatwia klientowi zrozumienie całego projektu, co przyspiesza proces wdrożeniowy i podnosi jakość docelowego rozwiązania. Po drugie, klient zyskuje dobre narzędzie do przeprowadzania zmian w systemie, bo może swoje plany zweryfikować, modelując zmiany za pomocą ARIS Toolset – wyjaśnia Dariusz Michalski, Manager Konsultingu SME z IDS Scheer, kierownik projektu wdrożeniowego.

Obecnie projekt implementacji systemu ARIS SmartPath for Capital Goods w Fabryce Wagonów Gniewczyna jest w fazie wstępnego przygotowania. Zarząd fabryki zamierza stworzyć kilkuosobowy zespół, który będzie się zajmował wdrożeniem tylko od strony procesowej.

– Zbudowaliśmy silny zespół wdrożeniowy. Jego członkowie będą musieli podzielić swój czas między nadzorowanie codziennego biznesu, a aktywny udział w projekcie wdrożeniowym. W ten sposób zapewnimy pracom implementacyjnym odpowiednią dynamikę – wyjaśnia Leszek Kłapa.

Start produktywny systemu jest planowany na 1 stycznia 2009 r. Korzystać będzie z niego ok. 80 użytkowników w działach objętych wdrażanymi modułami, a licząc także pracujących z aplikacjami zintegrowanymi z SAP - nowym systemem posługiwać się będzie ok. 100 osób. Nowe oprogramowanie biznesowe wymusi także inwestycje w zasoby sprzętowe – system będzie posadowiony na serwerach RISC firmy IBM z systemem operacyjnym AIX oraz bazą danych DB2.

Firmy implementujące systemy ERP SAP zwykle oczekują optymalizacji zarówno kosztów produkcji, jak i kosztów ogólnozakładowych, lepszego wykorzystania zdolności produkcyjnych, a w ślad za tym zwiększenia potencjału firmy do walki na konkurencyjnym rynku. Fabryka Wagonów Gniewczyna też liczy na takie zyski biznesowe, a niektóre wskaźniki ma już nawet precyzyjnie zwymiarowane.

Zakładamy podniesienie wydajności o ok. 20 proc. w wyniku lepszego planowania oraz długoterminowych prognoz zapotrzebowania materiałowego i zasobów produkcyjnych. Wzrost wydajności pracy powinien być nawet wyższy – szacujemy go na 25 proc. Te wskaźniki powinny przełożyć się zwiększenie poziomu sprzedaży w granicach 10-30 proc. – twierdzi Leszek Kłapa.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top