loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

ZPAS wybrał ERP pod kątem produkcji projektowej

Grupa ZPAS (ZPAS i ZPAS-NET), producent obudów dla telekomunikacji i energetyki wdrożyła systemy Infor ERP LN 6.1 (dawny Baan) oraz Infor PDM, Infor Business Intelligence i DST HR.


Grupa ZPAS produkuje obudowy teleinformatyczne i energetyczne, standardowo, jak i pojedyncze egzemplarze według założeń własnego biura konstrukcyjnego. Produkcja ma w dużej części charakter projektowy. Jest przy tym rozdzielona między trzy zakłady. Dwa zakłady realizują produkcję na podstawie indywidualnych projektów, trzeci prowadzi produkcję powtarzalną. Stawia to szczególne wymagania przed systemem wspomagającym zarządzanie, który musi obejmować nie tylko funkcje kojarzone zwykle z ERP, ale i zagwarantować współpracę z programami CAD/CAM w biurze konstrukcyjnym, a także sporządzać raporty i sprawozdania dla zarządu.

Grupa zdecydowała o wyborze rozwiązania Infor ERP LN 6.1, wraz z modułami PDM i Business Intelligence (uzupełnionymi o DST HR). Dużą rolę w systemie odgrywa PDM (Product Data Management), zintegrowany z programami CAD/CAM. Moduł PDM usprawnia zarządzanie dokumentacją technologiczną, śledzenie zmian w dokumentacji oraz umożliwia łatwy dostęp do dokumentacji przez pracowników z różnych obszarów.

Wdrożenie rozpoczęło się w styczniu 2007 r. Po zakończeniu analizy przedwdrożeniowej, na wniosek zespołu wdrożeniowego i kierownika projektu ze strony firmy S&T Services Polska (dostawcy systemu), zarząd grupy podjął decyzję o zmianie podejścia z „big bang” na wdrożenia pilotażowe w wybranych obszarach, najpierw w nowo uruchomionym zakładzie w Słupcu (produkcja powtarzalna), a następnie w spółce ZPAS-NET.

We wrześniu 2007 r. system Infor ERP PL 6 już wystartował w Słupcu w zakresie planowania i realizacji produkcji, zaopatrzenia i księgowania transakcji. Od października 2007 r. w spółce ZPAS-NET zostały uruchomione moduły sprzedaży i księgowości, a od listopada 2007 r. – obsługi produkcji i zakupów.

Aktualnie trwa proces migracji danych technologicznych zakładu Przygórze i kadrowo-płacowych ze starego systemu do Infor ERP LN 6. Założono, że do systemu ERP LN 6 nie będzie przenoszona produkcja w toku. Zakłada się, że pełne funkcjonalności w obszarze PDM i Business Intelligence – jak dla całego systemu w Grupie ZPAS – mają być osiągnięte do końca lipca 2009 r. Dzięki jednemu systemowi IT Grupa ZPAS będzie wówczas kompleksowo zarządzać procesami we wszystkich obszarach działania.

Źródło: www.wnp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top