loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

itelligence wdraża system ERP w Grupie ALBA

itelligence zakończyło wdrożenie finansowych obszarów rozwiązania SAP ERP w ośmiu spółkach Grupy ALBA w Polsce. Jest to kolejny etap wielofazowego projektu wdrożeniowego w Grupie ALBA, będącej liderem na rynku usuwania odpadów i recyklingu. Obecnie itelligence kontynuuje wdrożenie części logistycznej. Celem projektu jest ujednolicenie procesów oraz raportowania w ramach Grupy ALBA.


Zakończony właśnie projekt obejmował wdrożenie obszarów finansów, środków trwałych, i controllingu w ośmiu spółkach Grupy. Jednocześnie itelligence jest w trakcie pilotażowego wdrożenia części logistycznej rozwiązania SAP w WPO ALBA - Wrocław. Wypracowane rozwiązanie zostanie przeniesione na zasadzie roll-outu do pozostałych spółek Grupy w Polsce. W wyniku tego etapu wdrożenia Grupa ALBA uzyska standaryzację procesów we wszystkich polskich spółkach.

Równocześnie z wdrożeniem SAP w obszarze finansów Grupa ALBA dokonała reorganizacji w obszarze księgowości, tworząc w Polsce, na wzór rozwiązania niemieckiego, centrum kompetencyjne w zakresie finansów i księgowości. Centrum to przejmuje funkcje księgowe od pozostałych spółek Grupy ALBA. Rezultatem utworzenia centrum jest ujednolicenie standardów księgowości i raportowania, bazujące na wspólnym planie kont, strukturze kontrolingowej i procedurach zamknięcia miesiąca.

ALBA jest naszym strategicznym klientem w branży usuwania odpadów oraz recyklingu. – mówi Marcin Solecki Kierownik Projektu po stronie itelligence Sp. z o.o. W trakcie naszej współpracy osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom partnerstwa. Dzięki temu możemy sprawnie i skutecznie prowadzić tak wielopłaszczyznowy projekt międzynarodowy.

We współpracy z itelligence bardzo doceniamy wsparcie w prowadzeniu dużego i złożonego projektu w międzynarodowym środowisku. Niezwykle ważne są uzgodnienia pomiędzy spółkami w Polsce, Centrum Kompetencyjnym, centralą w Niemczech, jak i z ich dostawcą rozwiązania – itelligence AG. – mówi Bartłomiej Muszyński Prezes ALBA Polska Sp. z o.o. - Wdrażając system wspólnie z polskim oddziałem itelligence, oszczędzamy czas, który przeznaczalibyśmy na przekazywanie polskiemu dostawcy ustaleń naszej niemieckiej centrali i jej partnera wdrożeniowego.

Źródło: www.itelligence.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top