loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

Fundusze Ochrony Środowiska komputeryzują się

Oracle ERPOracle Polska informuje, że partner Oracle firma Prolan podpisała dwie kolejne umowy na wdrożenie opartego na technologii Oracle Zintegrowanego Systemu Zarządzania Prolan_iASF - w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Opolu.


Prolan_iASF to system informatyczny wspomagający procesy zarządzania, zaprojektowany specjalnie pod kątem potrzeb Funduszy Ochrony Środowiska. Dzięki zastosowaniu architektury trójwarstwowej rozwiązanie to umożliwia pracę także poza siedzibą Funduszu oraz pracę on-line firmom posiadającym biura terenowe.

System Prolan_iASF jest nowoczesnym, bezpiecznym rozwiązaniem zgodnym ze standardem ERP II, współpracującym z serwerami bazy danych Oracle 8i/9i/10g. System obejmuje swoim zakresem następujące moduły funkcjonalne: zarządzanie pracą grupową w oparciu o Oracle Collaboration Suite, kancelaria, workflow, portal beneficjentów, finanse-Księgowość, umowy/Wnioski (wspomaganie działalności statutowej Funduszu), płace-Kadry, środki Trwałe.

System Prolan_iASF wykorzystuje najnowsze technologie informatyczne - oprócz platformy Oracle 10g także Oracle Collaboration Suite. Aplikacja łatwo integruje się z innymi systemami pracującymi w Funduszach, posiada dużą funkcjonalność i skalowalność, dzięki wykorzystaniu do jego obsługi przeglądarki internetowej pozwala pracować w trybie on-line w sieci intranet i Internet.

System Prolan_iASF został z wdrożony w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Toruniu oraz Zielonej Górze. Obecnie rozpoczęło się jego wdrożenie w dwóch kolejnych urzędach WFOŚiGW - w Katowicach o Opolu. Zakończenie obu tych projektów jest planowane w połowie 2006 roku.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top