loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

NOWY LAWSON WKRACZA NA RYNEK

Firmy Lawson Software oraz Intentia International oficjalnie zainaugurowały swą działalność pod wspólnym szyldem. Nowy Lawson chce doprowadzić do zdecydowanego uproszczenia procesów opracowywania, wdrażania, utrzymywania i użytkowania aplikacji do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). Firma Lawson będzie dysponować szeroką ofertą aplikacji korporacyjnych dostępnych w 20 wersjach językowych dla ponad 4000 klientów w przeszło 40 krajach.

Lawson i Intentia oficjalnie zakończyły fuzję w zeszłym tygodniu, wraz z zaakceptowaniem oferty firmy Lawson na jej nowo wyemitowane akcje zwykłe przez ponad 97 procent akcjonariuszy i posiadaczy opcji na akcje Intentii. Na rynku zadebiutowały także nowa marka oraz strona internetowa firmy.

Fuzja połączyła dwóch najbardziej liczących się uczestników rynku rozwiązań informatycznych dla średnich przedsiębiorstw. Firma Lawson będzie teraz mogła skutecznie obsługiwać przedsiębiorstwa produkcyjne, dystrybucyjne i usługowe (sektor „make, move and maintain”) na całym świecie. Struktura przychodów nowopowstałej spółki stanowi ścisłe odzwierciedlenie światowego rynku ERP – z 45-procentowym udziałem przychodów z Ameryki Północnej, 45-procentowym udziałem przychodów z Europy oraz pozostałymi przychodami pochodzącymi z Dalekiego Wschodu. Łączną kwotę przychodów nowej firmy szacuje się na ok. 750 mln USD.

Rynek potrzebuje silnego, wiarygodnego dostawcy, którego atutem – w porównaniu ze złożonością rozwiązań proponowanych przez dwie duże firmy – będzie właśnie prostota – powiedział prezes i dyrektor generalny firmy Lawson, Harry Debes – Klienci potrzebują szerokiej oferty rynkowej, a my liczymy na to, że uda nam się osiągnąć pozycję najchętniej wybieranego dostawcy rozwiązań ERP przez te firmy, którym zależy na usprawnieniu swych procesów biznesowych i zwiększeniu wydajności swoich działań. Równie wielką wagę przykładamy jednak do tego, aby stać się firmą, z którą przyjemnie się współpracuje i która dotrzymuje swoich obietnic.

Debes stwierdził również, że firma wchodzi obecnie w fazę integracji, której przygotowanie i zaplanowanie zajęło wiele miesięcy. Zarówno Lawson, jak i Intentia wykorzystały czas poprzedzający fuzję do sfinalizowania planów integracji i ogólnej poprawy efektywności swoi działań.

Kluczowym elementem planów integracji firmy Lawson jest zapewnienie ciągłości, czyli braku przerw w obsłudze klientów oraz ochrona ich długofalowych inwestycji. Oznacza to, że dotychczasowi klienci będą współpracować z tymi samymi opiekunami klienta, konsultantami oraz pracownikami zespołów wsparcia technicznego. Obsada stanowisk kierowniczych na szczeblu regionalnym również nie ulegnie znaczącym zmianom. Ponadto firma Lawson gwarantuje udzielenie odpowiedzi na każde pytanie skierowane do któregokolwiek ze swoich pracowników w ciągu 24 godzin.

Niezmienione pozostaną także dwie odrębne linie produktów firmy Lawson, znane jako Lawson M3 i Lawson S3. Aplikacje Lawson M3 zostały opracowane z myślą o firmach zajmujących się produkcją, dystrybucją oraz usługami serwisowymi, czyli dla tzw. rynku „make, move, maintain”, który pozostawał do tej pory w sferze zainteresowań firmy Intentia. Rynek ten obejmuje takie sektory jak branża tekstylna, spożywcza, dystrybucja hurtowa oraz branże zasobochłonne. Aplikacje z tej linii służą m.in. do zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania relacjami z dostawcami, zarządzania relacjami z klientami, zarządzania łańcuchem dostaw, współpracy w obrębie łańcucha wartości, zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa oraz zarządzania miejscem pracy.

Aplikacje Lawson S3 opracowywane zostały z myślą o organizacjach zajmujących się kadrami, zaopatrzeniem i służbą publiczną, czyli dla tzw. rynku „staff, source, serve”, który do tej pory był domeną firmy Lawson. Rynek ten obejmuje takie dziedziny jak opieka zdrowotna, handel detaliczny, samorządy lokalne, szkolnictwo podstawowe oraz bankowość i ubezpieczenia. Aplikacje z linii S3 służą m.in. do zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zarządzania łańcuchem dostaw oraz do zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa.

Nowopowstała firma przymierza się do trzech nowych projektów.

Po pierwsze, Lawson widzi dla siebie możliwość znacznego zwiększenia roli swoich produktów z linii M3 na rynku w Stanach Zjednoczonych, gdzie obecnie ich udział jest dużo mniejszy niż w Europie.

Po drugie, firma planuje zaoferować swój pakiet oprogramowania do zarządzania zasobami ludzkimi zarówno nowym, jak i obecnym klientom w Europie i Azji – w tej chwili niemal wszystkie przychody z dystrybucji tego pakietu pochodzą z Ameryki Północnej., Po trzecie wreszcie – Lawson przygotowuje się do wprowadzenia pakietu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa dla użytkowników swoich produktów z linii S3. Pakiet ten będzie umożliwiał monitorowanie zarówno pracowników, jak i zasobów materialnych, takich jak np. sprzęt medyczny.

Obie linie produktów opracowane zostały w oparciu o branżowy standard – technologię Java. W skład obu tych linii wchodzić będzie ten sam pakiet do zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa – Lawson Enterprise Performance Management. Firma przywiązuje także dużą wagę do wykorzystywania istniejących inicjatyw do dynamicznego opracowywania i wdrażania łatwych do przystosowania aplikacji działających w obrębie architektury zorientowanej na usługi – SOA.

Źródło: www.lawson.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top