loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
19 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 48 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

Grupa Ergo Hestia będzie zarządzać procesami inwestycji finansowych z pomocą rozwiązań SAP

Firmy SAP Polska i Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA poinformowały, że Grupa Ergo Hestia wybrała system SAP do obsługi procesów związanych z zarządzaniem inwestycjami finansowymi. W Grupie zostanie wdrożona aplikacja Investment Management (zarządzanie inwestycjami), która stanowi komponent branżowego rozwiązania SAP for Insurance (SAP dla Ubezpieczeń).

Celem wdrożenia rozwiązań SAP w Grupie Ergo Hestia jest efektywniejsze zarządzanie inwestycjami finansowymi poprzez centralizację procesów z nimi związanych dla wszystkich spółek Grupy. Zakres wdrożenia obejmie inwestycje w instrumenty finansowe. Rozwiązania SAP mają pomóc Grupie Ergo Hestia w w osiąganiu wyższych zysków z inwestycji i minimalizację ryzyka z tym związanego. Efektem wdrożenia będzie skupienie w jednym miejscu wszystkich informacji nt. portfela inwestycji finansowych, integracja danych w celu lepszego podejmowania decyzji inwestycyjnych i automatyzacja transakcji, począwszy od ich zawarcia, poprzez zatwierdzenie, do rozliczenia i księgowania efektów inwestycji.

„Wdrożenie rozwiązań firmy SAP w zakresie wyspecjalizowanej platformy informatycznej do obsługi naszej działalności lokacyjnej umożliwi nam optymalną integrację z posiadanymi już rozwiązaniami informatycznymi.

Elastyczność mechanizmów księgowych SAP-a z pewnością znacząco wpłynie na zwiększenie efektywności w kwestiach ewidencji i nadzoru inwestycji finansowych w Grupie Ergo Hestia.” – powiedział Grzegorz Szatkowski, Wiceprezes Grupy Ergo Hestia

Rozpoczęcie prac wdrożeniowych jest planowane jeszcze w grudniu, zaś uruchomienie systemu ma nastąpić w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top