Diagnostyka zwiększa bezpieczeństwo baz danych dzięki usługom tworzenia kopii zapasowych w Chmurze Oracle

ORACLEZe względu na rozwój opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjenta oraz coraz większe możliwości pacjentów, na całym świecie w systemach opieki zdrowotnej ma obecnie miejsce ogromny postęp medyczny i technologiczny. Dzieje się tak również w Polsce, a przykładem może być firma Diagnostyka Sp. z o.o., która wdrożyła rozwiązanie Oracle Database Backup for Disaster Recovery do tworzenia kopii zapasowych baz danych na potrzeby odtwarzania po awarii.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Diagnostyka jest klientem Oracle od maja 2006 r. Przez ten czas korzystała z wielu usług Oracle — od baz danych klasy Standard & Enterprise oraz Business Intelligence Standard Edition, do narzędzi Real Application Clusters, Partitioning, Diagnostic Pack i Tuning Pack. W maju 2015 r. firma zaczęła używać chmurowych usług tworzenia kopii zapasowych Oracle Database Backup Cloud Services. Za pomocą Oracle Database Backup wykonuje kopie zapasowe prawie 70 baz danych Oracle zlokalizowanych w wielu miejscach w całej Polsce.
Diagnostyka jest firmą medyczną. Pracujemy w branży, w której bezpieczeństwo i stabilność stanowią jedne z głównych celów każdego rozwiązania informatycznego” — powiedział Robert Tomaka, administrator baz danych w firmie Diagnostyka. „Współpracujemy z Oracle od wielu lat, więc kiedy szukaliśmy bezpiecznego i łatwego we wdrożeniu rozwiązania do odtwarzania po awarii, zdecydowaliśmy się na usługę Oracle Database Backup Cloud Service. Jej wdrożenie pokazało, że spełnia ona nasze wymagania zarówno pod względem biznesowym, jak i technologicznym.
Wcześniej Diagnostyka wykonywała kopie zapasowe za pomocą zasobów lokalnych. Eksperci informatyczni w firmie Diagnostyka mieli problemy z zarządzaniem kopiami zapasowymi dla wielu rozproszonych systemów i lokalizacji oraz wdrożeniem spójnej polityki odtwarzania po awarii. Na przykład nie wszystkie firmowe bazy danych były szyfrowane. Teraz wszystko jest scentralizowane: firma wciąż używa lokalnych kopii zapasowych, ale ich tworzenie odbywa się w trzech lokalizacjach, z których jedna to Oracle Public Cloud, ze względu na wprowadzoną ostatnio przez firmę politykę odtwarzania po awarii.

Diagnostyka używa również usług Oracle IaaS (Compute, Storage) i innych usług chmurowych Oracle (Database Cloud Service), wykorzystując je jako środowisko testowe.
Usługa Oracle Database Backup Cloud Service okazała się skalowalnym, bezpiecznym i szybkim we wdrożeniu rozwiązaniem do odtwarzania po awarii. Nasz proces tworzenia kopii zapasowych baz danych jest teraz scentralizowany i ujednolicony, a dodatkowo możemy zarządzać kopiami zapasowymi bezpośrednio z rozwiązania Oracle Enterprise Manager Cloud Control. Usługa Oracle Database Backup Cloud Service dała nam możliwość szybkiego przywracania baz danych bez konieczności przygotowywania infrastruktury i systemu operacyjnego oraz przesyłania plików przez sieć w celu utworzenia ich kopii. Dzięki temu w przypadku dużej awarii możemy zaoszczędzić cenny czas. Rozwiązanie pomogło nam uzyskać znaczne dodatkowe oszczędności — dodaje Robert Tomaka.
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top