Oracle Exadata Cloud Machine w ofercie Oracle Cloud at Customer

oracle 120Firma Oracle poinformowała o rozszerzeniu oferty Oracle Cloud at Customer o platformę Oracle Exadata Cloud Machine. Dzięki niej przedsiębiorstwa będą mogły uprościć wdrożenie chmury poprzez korzystanie z niej w swoich własnych centrach obliczeniowych. Użytkownicy mogą teraz korzystać z Oracle Exadata na wiele sposobów - używać jako usługę chmurową w ich własnym centrum przetwarzania danych, w chmurze Oracle Cloud oraz w tradycyjnym środowisku lokalnym.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 


 
Oracle Cloud at Customer, to oferta wprowadzona niewiele ponad rok temu, która od samego początku cieszyła się ogromną popularnością, ponieważ firmy na swojej drodze do chmury szukają sposobów na wypełnienie luki pomiędzy chmurą publiczną a infrastrukturą lokalną. Mimo że planują migrację obciążeń korporacyjnych do chmury publicznej, wiele z nich napotyka ograniczenia biznesowe, prawne i regulacyjne, które uniemożliwiają im przeniesienie danych i aplikacji poza ich własne centrum przetwarzania danych. Platforma Exadata Cloud Machine udostępnia pełną funkcjonalność usługi Oracle Exadata Cloud Service tym klientom, którzy muszą lub wolą korzystać z baz danych w środowisku lokalnym.
Oracle Exadata Cloud Machine to idealna platforma dla organizacji, które chcą czerpać korzyści z chmury w swoim własnym centrum przetwarzania danych” — powiedział Juan Loaiza, wiceprezes Oracle, szef działu technologii systemów. „Oracle Exadata przez wiele lat była dla tysięcy naszych klientów ulubioną platformą do uruchamiania baz danych Oracle o znaczeniu newralgicznym, a dzięki Oracle Exadata Cloud Machine mogą z niej teraz korzystać także klienci, którzy chcieliby uzyskać korzyści z chmury, ale nie mogą przenieść swoich obciążeń do chmury publicznej lub jeszcze nie są na to gotowi.
Za pomocą Oracle Exadata Cloud Machine klienci mogą uzyskać dostęp oparty na subskrypcji do bazy danych Oracle ze wszystkimi opcjami i funkcjami, takimi jak środowisko Real Application Clusters, Database In-Memory, Active Data Guard i pakiet Advanced Security, co zapewnia im niezwykle wysoką wydajność, dostępność oraz zabezpieczenia potrzebne do obsługi obciążeń o znaczeniu newralgicznym. Ponadto platforma Oracle Exadata Cloud Machine jest w 100% zgodna z aplikacjami i bazami danych Oracle Cloud działającymi lokalnie, dzięki czemu każdą dotychczasową aplikację można szybko przenieść do chmury bez wprowadzania zmian.

Usługa Oracle Exadata Cloud Service i platforma Oracle Exadata Cloud Machine udostępniają takie funkcje, jak:
  • baza danych do przetwarzania transakcji online (OLTP), analiz, obciążeń mieszanych i konsolidacji — ze wszystkimi opcjami;
  • sprawdzona sprzętowa platforma bazodanowa z dyskami NVMe Flash, interfejsem sieciowym InfiniBand i najszybszymi serwerami; · inteligentna platforma bazodanowa z algorytmami Smart Database zastosowanymi w pamięci masowej, funkcjach sieciowych i mocy obliczeniowej; 
  • zaawansowana chmurowa platforma bazodanowa z płatnościami w modelu abonamentowym i możliwością przenoszenia aplikacji do chmury publicznej online w czasie rzeczywistym;
  • elastyczna chmura, która może zostać wdrożona w chmurze publicznej Oracle lub w centrum przetwarzania danych klienta, gdzie Oracle będzie zarządzać całą infrastrukturą; · łatwa migracja do chmury — oprogramowanie i sprzęt są identyczne i w 100% zgodne.

 

Każdy dział informatyczny planuje obecnie przejście do chmury publicznej, co oczywiście dotyczy również klientów Oracle” — powiedział Carl Olofson, wiceprezes ds. badań w zakresie oprogramowania do zarządzania danymi ustrukturyzowanymi w IDC. „Dzięki programowi Oracle Cloud at Customer klienci mogą rozpocząć migrację do chmury w swoim centrum przetwarzania danych, zachowując w ten sposób bezpośredni dostęp do aplikacji lokalnych. Platforma Oracle Exadata Cloud Machine uzupełnia te możliwości o wszystkie funkcje Exadata, zarządzane zdalnie przez zespół Oracle Cloud. Jest to duży krok naprzód w kierunku wdrożenia chmury.
Oferta usług Oracle Cloud at Customer umożliwia przedsiębiorstwom czerpanie wszystkich korzyści z usług chmury publicznej Oracle w ich własnych centrach przetwarzania danych. Model biznesowy jest tutaj taki sam jak w przypadku subskrypcji chmury publicznej. Sprzęt i oprogramowanie pozostają takie same, a eksperci Oracle monitorują infrastrukturę i nią zarządzają. Ponadto do udostępniania zasobów na platformie Cloud Machine używane są te same narzędzia co w chmurze publicznej Oracle. Jest to jedyna oferta dużego dostawcy chmury publicznej, w ramach której dostarczony jest stos, który jest w pełni zgodny z chmurą Oracle Cloud, ale dostępny w infrastrukturze lokalnej. Ponieważ oprogramowanie jest zintegrowane z Oracle Cloud, klienci mogą go używać do wielu różnych zastosowań, takich jak odtwarzanie po awarii, elastyczne przenoszenie aplikacji do chmury publicznej, opracowywanie i testowanie oprogramowania, łatwa migracja obciążeń, a także jeden interfejs API i zestaw narzędzi do tworzenia skryptów dla zespołów odpowiedzialnych za prace programistyczne i eksploatację. Ponadto jest to produkt w pełni zarządzany przez Oracle, więc klienci uzyskują w swoim własnym centrum przetwarzania taki sam komfort użytkowania oraz takie same innowacje i korzyści co w chmurze Oracle Cloud.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top