Lepsza identyfikacja rentownych produktów i usług dzięki Oracle Cloud

oracle 120Firma Oracle wprowadziła rozwiązanie zaprojektowane specjalnie dla dyrektorów firm i dyrektorów finansowych, pomagające im identyfikować czynniki wpływające na rentowność, na bieżąco oceniać wykorzystanie zasobów oraz podejmować odpowiednie działania na podstawie tych danych. Mimo że przedsiębiorstwa są pod ciągłą presją na zwiększanie wydajności, wiele z nich nie ma wglądu w czynniki wpływające na koszty i zyski. Koszty, przychody i używane przez firmę systemy są często rozproszone i odizolowane od siebie, przez co trudno jest zmierzyć rzeczywistą rentowność przedsiębiorstwa i ponoszone przez nie koszty.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Usługa Oracle Profitability and Cost Management Cloud (PCMCS) pomaga użytkownikom biznesowym zidentyfikować czynniki wpływające na koszty i przychody. Mogą oni łatwo i szybko określić rentowność poszczególnych klientów, produktów, regionów geograficznych i kanałów sprzedaży, a także podejmować działania mające na celu zwiększenie rentowności i obniżenie kosztów.
Luki w wiedzy na temat tego, które obszary przynoszą zyski, a które straty, mogą naprawdę zaszkodzić przedsiębiorstwu. W obecnym dynamicznym i coraz bardziej konkurencyjnym świecie biznesu każda firma musi bowiem kierować swoje zasoby i środki na realizację właściwych priorytetów — powiedział Hari Sankar, wiceprezes Oracle, szef działu rozwiązań do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa. Usługa PCMCS pomaga przedsiębiorstwom łatwo identyfikować rentowne i nierentowne obszary, co pozwala zwiększyć elastyczność biznesową oraz przychody, a jednocześnie obniżyć koszty.
Usługa Oracle PCMCS została zaprojektowana pod kątem chmury oraz udostępnia nowe możliwości i innowacyjne funkcje w chmurze, wykorzystując jednocześnie najlepsze cechy rozwiązania Oracle Hyperion Profitability and Cost Management. Dzięki tej nowej usłudze księga główna firmy może być „lekka”, szybka i wydajna, ponieważ szczegółowe obliczenia są wykonywane poza nią. Użytkownicy biznesowi mogą zidentyfikować obszary potencjalnych zysków i oszczędności za pomocą prostych konsol i raportów generowanych jednym kliknięciem, bez udziału informatyków. To chmurowe rozwiązanie udostępnia wbudowane raporty obejmujące m.in. krzywe zysku, wykresy punktowe oraz informacje o identyfikowalności (traceability). Umożliwia również tworzenie szczegółowych modeli finansowych oraz raportowanie ad hoc. Usługa Oracle PCMCS przetwarza wielkie zbiory danych i można ją łatwo zintegrować z wieloma systemami ERP, jak również z rozwiązaniem Oracle Enterprise Performance Management (EPM) zarówno w wersji chmurowej, jak i lokalnej.

Niezależnie od branży, w której działa dana firma, Oracle PCMCS pomoże jej określić, do jakich obszarów najlepiej skierować ograniczone środki i zasoby, aby osiągnąć najlepsze rezultaty:
  • Usługi finansowe: Banki mogą uzyskać wgląd w złożone alokacje kosztów i obliczyć koszty przypadające na poszczególnych klientów, produkty i oddziały.
  • Służba zdrowia: Organizacje mogą generować precyzyjne kody opłat, co pozwala kontrolować rentowność pacjentów. Szkolnictwo wyższe: Instytucje mogą określić pełny koszt danego kursu, obliczając koszt wszystkich elementów potrzebnych do jego przeprowadzenia, w tym również koszt opracowania szkolenia.
  • Telekomunikacja: Firmy mogą przyporządkować koszty sieci bezpośrednio do produktu, który zużywa działania w tej sieci, takie jak minuty czy dane.
  • Transport: Przedsiębiorstwa lotnicze mogą obliczyć całkowity koszt podróży samolotu z lotniska na lotnisko, w tym kapitalizację na kosztach samolotu, załogi i opłat lotniskowych na każdym lotnisku, która może być przyporządkowana na podstawie takich czynników jak liczba przewożonych pasażerów czy liczba lotów.
  • Usługi użyteczności publicznej i administracja państwowa: Użytkownicy mogą przyporządkować wszystkie dzielone koszty, takie jak koszt obiektów i personelu, do wymaganych usług, a jednocześnie zapewnić przejrzystość na potrzeby nadzoru rządowego.

 

Obecnie przedsiębiorstwa często mają problem z określeniem, które obszary są dla nich rentowne, ponieważ tradycyjne sprawozdania finansowe nie dostarczają wszystkich informacji, a księgi główne mogą być mało wydajne — powiedział Mike Willhelm, dyrektor zarządzający w firmie Huron. Usługa Oracle PCMCS pozwala przedsiębiorstwom łatwo uzyskać wgląd w zyski i koszty oraz szybko podejmować działania na podstawie uzyskanych informacji.
Usługa Oracle Profitability and Cost Management Cloud Service to idealne połączenie szerokich możliwości konfiguracji i łatwości użycia. Stanowi atrakcyjne uzupełnienie najlepszej na rynku rodziny chmurowych aplikacji Oracle do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM) — powiedział Mike Killeen, wiceprezes firmy Edgewater Ranzal.

Usługa Oracle PCMCS jest już dostępna dla obecnych i nowych klientów. Firmy mogą wybierać spośród wielu elastycznych opcji wdrażania, w zależności od potrzeb. Więcej informacji można znaleźć w serwisie Oracle Cloud oraz na profilu Oracle EPM Cloud w serwisie Twitter.

Safe Harbor

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ogólnych kierunków rozwoju naszych produktów. Służy ono jedynie do celów informacyjnych i nie może być włączone do treści żadnej umowy. Nie stanowi ono zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności, i nie należy brać go pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupach. Opracowywanie, wprowadzanie na rynek oraz termin udostępniania opisanych cech i funkcji zależą wyłącznie od firmy Oracle Corporation.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top