Czy Twoja firma jest gotowa na PaaS?

oracle logo plSześć kroków do stworzenia prężnego przedsiębiorstwa, które łączy ludzi, procesy i platformę w celu osiągnięcia maksymalnego zwrotu z inwestycji.

 
Rozwiązania typu „platforma jako usługa” odgrywają kluczową rolę w łączeniu poszczególnych działów ze sobą. Mogą one ułatwić współpracę zarówno wewnątrz firmy, jak i z partnerami zewnętrznymi, uprościć wymianę danych w obrębie przedsiębiorstwa w czasie rzeczywistym, przyspieszyć opracowywanie produktów i aplikacji oraz zapewnić poszczególnym działom korzyści wynikające z posiadania zintegrowanych systemów. Przeszkodą na drodze do wykorzystania potencjału PaaS może być jednak mała prężność przedsiębiorstwa. Kadra kierownicza musi działać szybko, aby reagować na zmieniające się warunki rynkowe i wciąż rosnące wymagania klientów — lub nawet je wyprzedzać. Firmy nie wykorzystają wszystkich możliwości PaaS, jeżeli ich procesy decyzyjne są odizolowane od siebie lub jeśli wciąż są ukierunkowane na długie cykle opracowywania produktów i wprowadzania ich na rynek.

Poniżej podajemy sześć kroków umożliwiających stworzenie prężnego przedsiębiorstwa, które łączy ludzi, procesy i platformę w celu osiągnięcia maksymalnego zwrotu z inwestycji w PaaS.

1. Usuń silosy:

Osoby podejmujące decyzje w sprawach informatycznych muszą kontaktować się ze wszystkimi działami, aby rozumieć potrzeby klientów wewnętrznych i osób zainteresowanych spoza działu informatycznego. Potrzeby systemów poszczególnych działów są często różne. Podczas podejmowania decyzji dotyczących PaaS być może będzie trzeba wziąć pod uwagę specjalistyczne systemy przetwarzania obrazów, zarządzania dokumentami lub nawet systemy płatnicze. Dlatego należy upewnić się, że zostały uwzględnione potrzeby wszystkich zainteresowanych osób. Warto przeanalizować wymagania w zakresie współużytkowania danych przez różne działy, określić technologie współpracy potrzebne do działań zespołowych oraz zwrócić uwagę na problemy związane z integracją dotychczasowych systemów.

2. Stwórz prężne zespoły zadaniowe:

Nowe inicjatywy w przedsiębiorstwach mogą łatwo utkwić w martwym punkcie. Mają miejsce niekończące się dyskusje, debaty i spotkania nieprzynoszące żadnych istotnych rezultatów. Kadra kierownicza powinna przełamać to błędne koło poprzez stworzenie prężnych zespołów złożonych z pracowników różnych działów, cieszących się poparciem członków zarządu. Zespoły te muszą usunąć wąskie gardła w procesach podejmowania decyzji, a także ocenić, czy dotychczasowe platformy i systemy są w stanie wspierać osiąganie przyszłych celów biznesowych. Jeżeli na przykład głównym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa są fuzje i przejęcia, zespoły złożone z pracowników różnych działów powinny dokonać oceny obecnie używanych platform pod kątem skalowalności, pomocy technicznej oraz przydatności w integracji przejmowanych spółek.

3. Wykorzystaj swoje dotychczasowe zasoby:

Jednym z głównych tematów poruszanych przez klientów jest to, że używają oni już bardzo wielu aplikacji lokalnych i chmurowych. Inwestując w nowe technologie i aplikacje, chcą jednocześnie mieć możliwość dalszego korzystania ze swoich dotychczasowych systemów. Ponieważ programiści używają PaaS do szybkiego opracowywania nowych aplikacji, platforma ta musi zapewniać także integrację z dotychczasowymi systemami oraz umożliwiać programistom łatwy import danych z tych systemów w czasie rzeczywistym. Podczas budowy nowej aplikacji może być np. konieczne zaimportowanie danych o klientach z jednej aplikacji, a danych o sprzedaży z innej. Platforma PaaS powinna ułatwiać wprowadzenie tych danych do nowej aplikacji oraz jej szybkie wdrożenie.

4. Powstrzymaj rozrost szarej strefy informatycznej:

Szara strefa informatyczna, czyli systemy i oprogramowanie opracowane lub wdrożone bez oficjalnego zezwolenia władz firmy, istnieje w prawie każdym przedsiębiorstwie. A ze względu na łatwość kupowania produktów chmurowych firmy mogą się spodziewać, że w przyszłości ta szara strefa jeszcze się powiększy. Natomiast o bezpieczeństwie, ochronie danych osobowych i pomocy technicznej na ogół myśli się dopiero później. Szara strefa informatyczna może również doprowadzić do odizolowanych procesów podejmowania decyzji oraz rozprzestrzeniania się platform, które nie są dopasowane do celów i strategii firmy. Aby powstrzymać lub ograniczyć rozrost takiej infrastruktury, należy unikać nabywania produktów chmurowych przeznaczonych dla pojedynczych działów. Nie warto kupować rozwiązania przeznaczonego wyłącznie dla działu marketingu czy finansów. Zamiast tego lepiej uzyskać szerszą perspektywę dzięki rozwiązaniu, które będzie łączyć ze sobą poszczególne działy oraz ułatwiać współużytkowanie danych i podejmowanie trafniejszych decyzji.

5. Oceń dojrzałość i kulturę procesu opracowywania aplikacji:

Ponieważ przedsiębiorstwa muszą się dostosowywać do szybkich zmian, wydajność cyklu opracowywania aplikacji — czyli długość okresu od zgromadzenia wymagań do wdrożenia funkcji lub usługi — nabiera krytycznego znaczenia. Dlatego należy ocenić obecny proces opracowywania aplikacji pod kątem określenia, w jaki sposób działy biznesowe oraz inne zespoły — takie jak zespoły ds. testowania, wdrażania i pomocy technicznej — mogą ze sobą współpracować, aby szybciej uzyskiwać końcowe rezultaty.

6. Zasięgnij porady z zewnątrz:

Warto zlecić grupie ds. strategii branżowych przeprowadzenie obiektywnej analizy prężności i możliwości przedsiębiorstwa. Może ona ocenić firmę pod względem jej możliwości, architektury i infrastruktury programistycznej, a także określić kluczowe technologie, które są powiązane z celami biznesowymi, oraz pomóc firmie w mierzeniu korzyści ekonomicznych. Taką analizę, stanowiącą jednocześnie gotowe uzasadnienie biznesowe, można następnie zaprezentować osobom podejmującym najważniejsze decyzje w przedsiębiorstwie.

Liderzy firm, którzy podczas planowania wdrożeń PaaS będą mieć na uwadze powyższe strategie, obniżą całkowite koszty operacyjne, zwiększą możliwości dotychczasowych aplikacji oraz, co najważniejsze, zmienią kulturę organizacyjną swojego przedsiębiorstwa w taki sposób, aby działało ono bardziej prężnie i sprawniej opracowywało nowe aplikacje.

Autor: Venkat Dandibhotla, Oracle Insight
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top