oracle 120Wprowadzone przez Oracle w ostatnim czasie chmurowe rozwiązania autonomiczne często nazywane są rewolucją we współczesnej informatyce. Najważniejszym produktem w tym zakresie jest autonomiczna baza danych, na której opierają swoje działanie systemy biznesowe.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 

W Oracle Autonomous Database zostały wykorzystane mechanizmy sztucznej inteligencji, co umożliwiło stworzenie oprogramowania mającego trzy innowacyjne cechy: samoczynne działanie, samo-naprawianie i samo-zabezpieczanie. Dzięki zastosowaniu mechanizmów AI możliwe jest automatyczne uruchomienie hurtowni lub transakcyjnej bazy danych i automatyczne strojenie systemu. Oprogramowanie jest wyposażone w algorytmy wykrywające anomalie i automatycznie podejmujące działania zaradcze, a także mechanizmy natychmiastowej instalacji poprawek związanych z bezpieczeństwem oraz szyfrowania danych.

Produkty autonomiczne mogą wspierać działanie w wielu działach przedsiębiorstw. W dzisiejszym artykule skupimy się na korzyściach, jaką autonomia może przynieść działom informatycznym.

Wyzwania biznesowe w dziale IT

Autonomia pozwala rozwiązywać wiele newralgicznych problemów, z jakimi zmagają się dzisiaj działy IT współczesnych organizacji. Do najważniejszych należą:

 • Braki w umiejętnościach, sprawiające że powstaje rozbieżność pomiędzy tym, czego potrzebuje firma, a tym, co dział informatyczny potrafi jej zapewnić;
 • Konserwatywna kultura IT, odporna na zmiany - bez względu na potrzeby biznesowe;
 • Niezmienna od okoliczności skłonność użytkowników biznesowych i kierownictwa do poszukiwania prostych i łatwych w użyciu narzędzi, które pozwolą im szybko rozwiązywać problemy biznesowe;
 • Konieczność zwiększenia stopnia adopcji użytkowników i ekspansja biznesu, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszenia wydatków na aplikacje (licencje, infrastruktura, operacje);
 • Dążenie do usprawnienia procesu decyzyjnego;
 • Ułatwienie dostępu do zasobów informacyjnych;
 • Wdrożenie systemów raportowania w celu wydobywania danych i uzyskania lepszego wglądu w działalność firmy.

Kluczowe wskaźniki wydajności dla działu IT

Rozwiązania autonomiczne pozwalają na dokładniejsze mierzenie efektów pracy IT w organizacjach. Do najważniejszych wskaźników wydajności należą:

 • Całkowity koszt posiadania (TCO);
 • Umowy SLA dotyczące dostępności aplikacji;
 • Prognozowanie i podejmowanie decyzji;
 • Koszty IT w porównaniu do przychodów;
 • Koszty projektów w porównaniu do ich pierwotnego budżetu;
 • Ilość i jakość zasobów IT.

Dlaczego działy IT potrzebują rozwiązań autonomicznych?

Na zakończenie odpowiemy na podstawowe pytanie tego artykułu, czyli przedstawimy najważniejsze korzyści jakie przyniesie organizacji wdrożenie rozwiązań autonomicznych.

 • Zapewniają platformę, która obsługuje wysoką współbieżność, zapewniając jednocześnie ekstremalną przepustowość analityczną.
 • Zmniejszają ryzyko dzięki temu, że baza autonomiczna sama się zabezpiecza, wykrywa zagrożenia i automatycznie stosuje poprawki bezpieczeństwa.
 • Skalowanie, instalacja poprawek i uaktualnianie nie wymaga przestojów systemu ani przerw w działalności biznesowej.
 • Zaspokajają zapotrzebowanie użytkowników na lepszy dostęp do bardziej zróżnicowanych, większych ilości danych i szybszych wyników zapytań.
 • Samoczynne działanie sprawia, że DBA nie muszą już poświęcać swojego czasu i zasobów na konserwację (łatanie, aktualizacje, tuning itp.) i mogą skupić się na wdrażanie innowacji przynoszących wartość dodaną firmie.
 • Zapewniają niższe koszty, dzięki zapewnieniu lepszego stosunku wydajności oprogramowania do ceny.
 • Zmniejszają ryzyko biznesowe poprzez samoczynne działanie, naprawianie i zabezpieczanie, które prowadzi do wyeliminowania błędów ludzkich i złośliwych działań.
 • Przyspieszają wprowadzanie innowacji poprzez uproszczenie procesów, zmniejszenie nieefektywności i uwolnienie zasobów.
 • Pozwalają na spełnienie wymagań działów biznesowych szybciej i łatwiej.

Autor: Tomasz Przybyszewski, Regionalny Dyrektor Sprzedaży Oracle Cloud w Polsce i na Ukrainie
Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top