SAP i Esri rozszerzają współpracę w zakresie rozwiązania SAP HANA

Firma Esri i SAP zacieśniły współpracę w obszarze wsparcia dla platformy SAP HANA®. Rozwiązania Esri zostały w pełni zintegrowane z systemem SAP co ma zwiększyć wydajność i skalowalność oraz pozwoli na całkowitą integrację danych korporacyjnych i przestrzennych. Jest to kolejny etap współpracy obu firm. Do tej pory rozwiązania Esri wspierały takie aplikacje jak SAP Business Suite i SAP Business Network.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Niezależnie od tego czy stacjonarnie czy w chmurze, geobaza Esri zasilana przez SAP HANA pozwala na integrowanie i dostarczanie danych przestrzennych w obrębie całej organizacji. Nowe funkcjonalności wpłyną na obniżenie kosztów administracyjnych oraz całkowitego kosztu posiadania rozwiązania informatycznego (TCO). Połączenie systemu do zarządzania danymi z możliwościami wizualizacji informacji i analiz przestrzennych pozwoli na osadzanie danych geoprzestrzennych w podstawowych procesach biznesowych.

Pełna integracja SAP HANA i Esri usprawni architekturę IT dzięki wykorzystaniu tylko jednej platformy. Umożliwi to nie tylko szybszy zwrot z inwestycji poprzez ograniczenie nadmiarowości i poprawę wydajności, lecz także wytyczy drogę dla dalszych innowacji mających na celu połączenie GIS-u z innymi systemami i danymi wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa.
Jesteśmy niezwykle dumni, że SAP HANA od tej pory obsługuje geobazę od Esri” – powiedział Jack Dangermond, założyciel i prezes Esri. „GIS i wizualizacja w połączeniu z bogactwem danych biznesowych tworzy potężne możliwości, które przynoszą korzyści w każdej branży. Współpraca między SAP i Esri sprawia, że GIS, tworzenie map, zaawansowana wizualizacja i analizy przestrzenne są dostępne dla każdej osoby w organizacji.
Rozwiązania Esri wspierają SAP HANA w następujących obszarach:
  • zaawansowane wizualizacje i analizy przestrzenne na platformie SAP HANA;
  • łatwe i intuicyjne tworzenie aplikacji łączących dane biznesowe i przestrzeń dzięki konfigurowalnym szablonom, które nie wymagają kodowania; 
  • wykorzystanie funkcji GIS, takich jak edycja przestrzenna, wzbogacanie danych o kontekst przestrzenny i zaawansowane analizy przestrzenne; 
  • publikacja usług mapowych z rozwiązania SAP HANA i osadzanie interaktywnych map w narzędziach BUSINESS INTELLIGENCE, aplikacjach biznesowych SAS i nowej mapocentrycznej aplikacji Story Map od Esri.

Zalety nowych funkcjonalności systemu SAP HANA dostrzegają firmy z sektora administracji publicznej. Firma Fairfax Water z amerykańskiego stanu Wirginia, odpowiada za zaopatrzenie w czystą wodę ponad 2 mln osób.
Dzięki integracji rozwiązań Esri i SAP HANA, FairFax Water będzie mógł uprościć swoje środowisko IT, zwiększyć wydajność przetwarzania danych i zapewnić bezproblemową integrację między danymi firmowymi SAP i pochodzącymi z systemu informacji przestrzennej (GIS) od Esri – mówi Jeff Smith z Fairfax Water.
Podobnego zdania jest Tommy Acers II z firmy Metropolitan Utilities District (M.U.D.) zajmującej się dostarczaniem wody i gazu dla stanów Omaha i Nebraska.
Wdrożenie rozwiązania ArcGIS od Esri bezpośrednio na platformie SAP HANA pozwoli nam na przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym bez potrzeby żmudnych procesów przygotowywania i przetwarzania danych. Dzięki temu będziemy mogli zmniejszyć nasze nakłady na IT, poprawić terminowość i dokładność prowadzonych przez nas analiz oraz pomóc personelowi terenowemu działać wydajniej.
Źródło: Esri Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top