Platforma SPARC dostępną w chmurze Oracle

oracle logo plFirma Oracle zaprezentowała nowe, istotne dodatki do platformy SPARC, które po raz pierwszy pozwalają korzystać z bezpieczeństwa, wydajności i prostoty SPARC w chmurze. Dodatki te, oparte na nowym mikroprocesorze SPARC S7, obejmują nowe usługi przetwarzania w chmurze, systemy programowo-sprzętowe i serwery.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Mimo że korzyści biznesowe z chmury publicznej są coraz bardziej oczywiste, wiele przedsiębiorstw wciąż jeszcze nie przeniosło obciążeń korporacyjnych do chmury ze względu na obawy dotyczące wydajności, bezpieczeństwa i zarządzania. Aby pomóc organizacjom pokonać te obawy oraz bezpiecznie przenosić obciążenia korporacyjne do chmury, nową platformę SPARC opracowano od początku z myślą o usprawnieniu działania newralgicznych aplikacji biznesowych i środowisk skalowania aplikacji w chmurze w ekonomiczny sposób.

Podstawą najnowszych dodatków do platformy SPARC jest rewolucyjny, 8-rdzeniowy i obsługujący 64 wątki mikroprocesor SPARC S7 4,27 GHz z funkcjami Software in Silicon takimi jak Silicon Secured Memory i Data Analytics Accelerators, który zapewnia najwyższą w branży wydajność na rdzeń i umożliwia przedsiębiorstwom ekonomiczne uruchamianie na tej platformie ich firmowych aplikacji.
Cloud computing wciąż jeszcze nie jest standardem dla przetwarzania komputerowego, jednak w miarę dojrzewania rynku coraz więcej przedsiębiorstw będzie przenosić newralgiczne obciążenia korporacyjne do chmury - powiedział John Fowler, wiceprezes Oracle, szef Działu Systems. Aby umożliwić naszym klientom wykorzystanie tej nowej fazy rozwoju przetwarzania w chmurze w celu szybszego wprowadzania innowacji, obniżenia kosztów i zapewnienia rozwoju biznesowego, koncentrujemy się na świadczeniu sprawdzonych usług klasy korporacyjnej, takich jak platforma Oracle SPARC w chmurze Oracle Cloud.
Kluczowe cechy nowej platformy SPARC to m.in.:

Bezproblemowe bezpieczeństwo: Najnowsze dodatki do platformy SPARC zostały opracowane z myślą o bezpieczeństwie i zgodności z przepisami oraz wykorzystują funkcje Silicon Secured Memory w celu zapobiegania atakom szkodliwego oprogramowania i błędom programowania.

Przełomowa wydajność: Dzięki wykorzystaniu otwartych interfejsów API w procesorze i zintegrowanych akceleratorach Data Analytics Accelerators, które zapewniają nawet 10-krotnie wyższą wydajność analiz w aplikacjach korporacyjnych, aplikacjach do obsługi wielkich zbiorów danych i aplikacjach chmurowych, najnowsze dodatki do platformy SPARC minimalizują opóźnienia i koszty.

Prawdziwa prostota: Dzięki integracji wykraczającej poza sam serwer, system programowo-sprzętowy Oracle MiniCluster S7-2 pomaga stawić czoła czterem najważniejszym wyzwaniom związanym z przetwarzaniem korporacyjnym, do których należą: (1) bezpieczeństwo i zgodność z przepisami; (2) wysoka dostępność; (3) zarządzanie i instalowanie poprawek; (4) dostrajanie wydajności.

Aby udostępnić korzyści z używania systemów programowo-sprzętowych Oracle SuperCluster również przedsiębiorstwom średniej wielkości, firma Oracle wprowadziła także rozwiązanie Oracle MiniCluster S7-2. Dzięki pełnej zgodności aplikacji i baz danych z SuperCluster M7 rozwiązanie Oracle MiniCluster zapewnia wielokrotnie niższe koszty sprzętu i oprogramowania niż typowe rozwiązania dostępne na rynku. Nowy system programowo-sprzętowy Oracle został opracowany z myślą o konsolidacji współdzielonych aplikacji i/lub baz danych, potrzebach oddziałów lub zdalnych ośrodków w zakresie przetwarzania oraz środowiskach programistycznych i testowych.

Firma Oracle wprowadziła również nowe dodatki do rodziny serwerów SPARC, które rozszerzają ofertę M7/T7 w celu obsługi skalowania poziomego oraz obciążeń chmurowych w nowych, atrakcyjnych cenach. Nowe dwugniazdowe serwery SPARC S7 są dostępne w różnych konfiguracjach zoptymalizowanych pod kątem mocy obliczeniowej lub pamięci masowej i natężenia operacji we-wy. Są również wyposażone w funkcje Software in Silicon w zakresie przenoszenia obciążeń w celu zapobiegania atakom malware, zapewniają skuteczne szyfrowanie oraz szybsze analizy danych.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top