170% zwrotu z inwestycji dla złożonej organizacji wykorzystującej chmurę Sage X3

sageSage, lider na rynku w obszarze oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego, ogłosił dzisiaj wyniki badania The Total Economic Impact™ (Całkowity Wpływ Ekonomiczny) systemu Sage X3, zleconego w styczniu 2016 r. i przeprowadzonego przez Forrester Consulting dla Sage. Celem badania było sprawdzenie potencjalnego zwrotu z inwestycji (ROI), który mogą osiągnąć przedsiębiorstwa dzięki Sage X3.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Na podstawie rozmów z klientami korzystającymi z Sage X3, Forrester przygotował Badanie Całkowitego Wpływu Ekonomicznego (Total Economic Impact, TEI), według którego złożona organizacja wykorzystująca Sage X3 osiągnęła 177% zwrotu z inwestycji oraz 1,7 miliona dolarów oszczędności w ciągu trzech lat przy przewidywanym okresie zwrotu wynoszącym jedynie pięć miesięcy. Pełne badanie jest dostępne do pobrania ze strony http://www.sagex3.com/.

Sage X3 wprowadza nowy sposób zarządzania całym przedsiębiorstwem — od zamówień, przez produkcję, do dystrybucji i zarządzania finansami. Jest prostszym, szybszym i elastyczniejszym rozwiązaniem do zarządzania biznesem. Zapewnia dostęp do informacji niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz narzędzia wspierające rozwój firmy.

Żeby lepiej zrozumieć korzyści, koszty i ryzyko związane z inwestycją w Sage X3, Forrester przeprowadził szczegółowe rozmowy z klientami korzystającymi z tego rozwiązania przez co najmniej 30 miesięcy.
Badanie firmy Forrester ukazuje olbrzymie korzyści wynikające z korzystania z Sage X3, między innymi jego efektywność kosztową i niezwykle krótki okres zwrotu” – powiedział Jean Huy, szef globalnego marketingu Sage X3. „Przy coraz większej presji na spółki w kwestii redukcji kosztów i zdolności szybkiej adaptacji, aby tworzyć coraz bardziej sprawne i elastyczne przedsiębiorstwa, długoterminowy zwrot z typowej inwestycji w ERP nie wchodzi w grę. Koniecznością stało się, aby systemy zarządzania biznesem przynosiły najszybszy możliwy zwrot z inwestycji. Nowoczesne rozwiązanie oparte na chmurze, takiej jak Sage X3, zapewnia większą wartość pieniądza w czasie, umożliwiając przedsiębiorstwom uzyskanie większej sprawności, a także umożliwia prostsze zarządzanie w zakresie IT i uwalnia środki, które można zainwestować w ważniejsze projekty.
Poniżej znajdują się niektóre wyniki badania TEI Forrester:

• Analiza wykazała korzyści skorygowane o ryzyko wynoszące 1 722 180 dolarów w skali trzech lat przy kosztach wdrożenia i kosztach operacyjnych równych 620 870 dolarów, co daje wartość bieżącą netto 1 101 310 dolarów. • Automatyzacja przepływu pracy i funkcjonalność alarmów w systemie Sage X3 podniosły produktywność poprzez zachęcenie użytkowników do stosowania się do polityk i przyspieszenia procesów. • Funkcjonalności dokumentacji i współpracy biurowej podniosły efektywność poprzez integrację dokumentacji w jedną, spójną bibliotekę, którą można przeszukiwać.
Za pomocą Sage X3 możemy zainwestować środki w rozwój biznesu zamiast w zarządzanie oprogramowaniem i utrzymywanie infrastruktury IT” – powiedział Grant Morehead, dyrektor generalny i dyrektor finansowy Southern Silicones. „W rozwijającym się biznesie, wszyscy pełnimy wiele funkcji i jesteśmy stale w biegu. Podoba mi się to, że mam dostęp do Sage X3 z komputera, laptopa, tabletu i mojego telefonu — potrzebuję tylko połączenia z Internetem i wyszukiwarki. Ponadto wdrożenie Sage X3 trwało tylko dwa tygodnie – mówi dalej Morehead.
Źródło: www.sage.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top