Czy w branży IT jest miejsce dla kobiet?

IT to branża, którą zwykło się uważać za zdominowaną przez mężczyzn. Nic dziwnego - 75% pracowników tego sektora stanowią mężczyźni. To pułapka – ostrzegają specjaliści. Taki stan rzeczy może sprawiać, że zespoły nie będą działać efektywnie.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Według raportu TMT Predictions 2016 opracowanego przez Deloitte , sytuacja kobiet w branży nie napawa optymizmem. Prognozy wskazują, że do końca tego roku odsetek pracujących w IT kobiet wyniesie 25%, czyli tyle samo, ile w 2015 roku albo nawet mniej. W polskich firmach informatycznych jest nieco lepiej. W Comarch SA blisko 30% wszystkich pracowników stanowią kobiety.

Niedawno cytowane przez brytyjskie The Independent badania dowodzą, że kody źródłowe dostarczane przez kobiety - programistki są częściej akceptowane niż te pisane przez mężczyzn.
Panie są niedoścignione, jeśli chodzi o organizację pracy. Wprowadzają ład tam, gdzie go nie ma i potrafią go utrzymać. Na pewno pomaga im w tym łatwość radzenia sobie z wieloma zadaniami jednocześnie i umiejętność wysokiej koncentracji na powierzonych zadaniach - mówi Paweł Wiechucki, Comarch SA.
Nie jest to jedyny powód, dla którego warto wspierać zatrudnienie kobiet w zmaskulinizowanych sektorach. Badania nad zespołami dowodzą, że grupy różnorodne wykazują się wysoką efektywnością.
Ludzie, którzy są podobni do siebie, często myślą, analizują i rozwiązują problemy w zbliżony sposób. Jeśli rozwiązania są sprawdzone i skuteczne, nie jest to niczym złym. Jednak by iść dalej, musimy wprowadzić pierwiastek stałej zmiany, czyli zmienną różnicującą. Wiek, doświadczenia, kompetencje, mocne strony, etap życia oraz jedna z kluczowych zmiennych - płeć, to czynniki, które wpływają na różnorodność zespołu – twierdzi Wiechucki.
Mnogość opinii i umiejętność spojrzenia na zagadnienie z wielu różnych perspektyw wyzwalają w grupie kreatywność. Stoi za tym aspekt także ekonomiczny. Takie zespoły projektowe potrafią szerzej spojrzeć na zadanie, wnosząc do projektu innowacyjne elementy. Umożliwia to często dotarcie do nowej grupy odbiorców i pozwala na bardziej kompleksową odpowiedź na potrzeby użytkowników, korzystających z produktu czy usługi.

Kobiety i mężczyźni wiele się mogą wiele nauczyć od siebie i sprawić, aby ich wspólna praca była efektywniejsza. Dlatego firmy, które nie dostrzegają i nie wykorzystują kobiecego potencjału, ostatecznie tracą na tym.

Źródło: Comarch

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top