Branża Auto ID wg IBCS Poland: dalsze wzrosty i nowe inwestycje

Według spółki IBCS Poland sp. z o.o., dostawcy systemów IT dla nowoczesnej logistyki, rok 2015 minął pod znakiem przemyślanych inwestycji w rozwój rozwiązań IT w obszarach logistyki. Dobre wyniki są skutkiem m.in. intensywnego wzrostu sektora e-commerce. W bieżącym roku coraz istotniejsze znaczenie zaczną odgrywać systemy IT wdrażane w chmurze oraz w modelu SaaS. Co więcej, eksperci IBCS Poland spodziewają się zwiększania popularności rozwiązań poprawiających wydajność kompletacji, takich jak Pick-by-voice, czy systemy wizyjne.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Rynek na plusie W minionym roku byliśmy świadkami zrównoważonego wzrostu branży. Duże spółki od momentu spowolnienia gospodarczego wykazują dużą chęć do inwestycji w rozwiązania IT. Eksperci IBCS Poland spodziewają się niewielkiego wzrostu nakładów inwestycyjnych w roku 2016 na rozwiązania IT tak, że tendencja zrównoważonego rozwoju zostanie utrzymana.
W obszarze większych firm dominowała tendencja do wprowadzania kompleksowych rozwiązań – spółki inwestowały w systemy, dzięki którym mogły usprawnić nie tylko dany obszar przedsiębiorstwa, ale firmę jako całość – wyjaśnia Maciej Rafałowski, Dyrektor Sprzedaży w IBCS Poland. – Natomiast mniejsi gracze, w obszarze IT koncentrowali się głównie na potrzebach niszowych. Firmy inwestowały w niewielkie rozwiązania dedykowane, które pozwalają się im wybić, być zauważonym i wchodzić w wąskie obszary specjalizacji. Według mnie uśrednione prognozy dotyczące kondycji firm z tego obszaru sprawdziły się – dodaje Maciej Rafałowski.
Według ekspertów IBCS Poland, w minionym roku sporym zainteresowaniem na rynku cieszyły się systemy magazynowe, począwszy od prostych aplikacji automatyzujących pracę na magazynie, a skończywszy na zaawansowanych systemach przeznaczonych do dużych centrów dystrybucyjnych, natomiast największy ruch odnotowano w obszarze powiązania dystrybucji z logistyką. Dotyczyło to obszarów sektora transportowego oraz typowej dystrybucji dóbr.
Mówimy tu o systemach T&T dla obszarów kurierskich (logistyka drobnicowa) oraz rozwiązań typu Supply Chain dla dystrybutorów. Jako IBCS odnotowaliśmy także większą aktywność w obszarach automatyki przemysłowej, technologii „Voice” oraz dedykowanych rozwiązań dla sektora przemysłowego – mówi Maciej Rafałowski.
Magazynowanie w obszarze produkcji lub dystrybucji to wciąż najważniejszy element łańcucha logistycznego, którego wydajność ma kluczowe znaczenie. Z innych rozwiązań wdrażanych lub oferowanych w tym roku, warto wymienić systemy mobilne tzn. systemy usprawniające pracę operatorów w terenie, a także systemy wykorzystujące technologię RFID czy skanowanie wizyjne.

Rozwój systemów WMS

Zdaniem Łukasza Iwanczewskiego, Wiceprezesa IBCS Poland, systemy klasy WMS będą rozwijały się w dwóch kierunkach. Pierwszy będzie związany ze zwiększeniem automatyzacji procesów logistyki magazynowej poprzez zastosowanie robotyki i automatyki w magazynie.
Coraz więcej pojawi się obszarów na magazynie, gdzie praca ludzka będzie sprowadzona do kontroli maszyn i oprogramowania – twierdzi Łukasz Iwanczewski.
Drugi kierunek to specjalizacja branżowa czyli systemy WMS „szyte na miarę” dla grupy klientów.
Systemy te będą cechować się elastycznością i dużą zdolnością adaptacyjną do zmieniających się w czasie wymogów rynku i klientów. Już w tej chwili obserwujemy zjawisko, w którym rynek potężnych systemów WMS, o wielu funkcjach i skomplikowanych algorytmach odchodzi do przeszłości, a rozwiązania elastyczne dla małych przedsiębiorstw, które szukają sprawnych narzędzi do walki konkurencyjnej zyskuje na popularności – dodaje.
Co więcej, eksperci zapowiadają powrót do modelu sprzedaży systemów IT SaaS, co nie tylko odciąży infrastrukturę informatyczną, ale także pomoże redukować koszty inwestycji.
Oprócz tego, coraz większe znaczenie będzie miała możliwość współpracy systemów z urządzeniami typu Input. Chodzi tu przede wszystkim o wszelkie technologie dostarczające danych, takie jak automatyka przemysłowa, voice, telematyka i geopozycjonowanie dla pracowników i sprzętu wykorzystywanego w magazynach, videorecording procesów z pełnym T&T, itp.- tłumaczy Maciej Rafałowski.
Spółka spodziewa się, że utrzyma się aktywność branży transportowej i magazynowej, a także wzrostu zainteresowania rozwiązaniami dla sektora produkcji, zwłaszcza dla motoryzacji. Co więcej, jak wynika z raportów rynkowych, dużym zainteresowaniem inwestycyjnym może wykazać się branża spożywcza.
Część ekonomistów przewiduje że PKB w Polsce w 2016 może wzrosnąć nawet o 3,8%. Nie wszyscy jednak podzielają ten optymizm, zagrożeń jest wiele, zwłaszcza politycznych. Sytuacja na świecie stała się niestabilna i być może dojdzie do powtórki z lat 2008-2009, gdzie niepewność ekonomiczna spowodowała olbrzymie zatrzymanie inwestycji w wielu obszarach rynku – zauważa Łukasz Iwanczewski.
Źródło: IBCS Poland

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top