Gigant z Redmond wspiera nową aplikację MakoLab

Z początkiem stycznia 2015 roku MakoLab S.A. podpisał umowę z firmą Microsoft. Jej przedmiotem jest współpraca w opracowaniu i promocji autorskiej aplikacji MakoLab do generowania tzw. „leadów”, czyli kontaktów do podmiotów potencjalnie zainteresowanych określonymi ofertami.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Działanie programu można w skrócie opisać następująco. Korzystający z niego opisuje produkt lub usługę, której sprzedażą jest zainteresowany i zasila aplikację bazą danych podmiotów np. z określonej branży. Program przeszukuje internet, znajdując dane i informacje dotyczące tych podmiotów. Są one następnie analizowane przez aplikację i w efekcie jej użytkownik uzyskuje informację o stopniu zainteresowania każdego z podmiotów produktem lub usługą. W efekcie do wybranej grupy może skierować zindywidualizowane oferty, bazując na uzyskanej informacji i przeprowadzonej analizie.

W aplikacji wykorzystywane są algorytmy NLP (Natural Language Processing) wspierane przez opisy semantyczne wyszukiwanych fraz. Aktualnie na ukończeniu jest pierwsza wersja dedykowana dla sektora finansowego, która jeszcze w tym kwartale ma być prezentowana pierwszym, potencjalnym klientom. Pozwoli ona oceniać zainteresowanie firm usługami bankowymi np. faktoringiem. Zgodnie z podpisanym porozumieniem oprogramowanie będzie dostępne dla zainteresowanych „w chmurze”, na platformie Microsoft Azure.
Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że Microsoft zaangażował się w tę współpracę i docenił nasze kompetencje oraz rezultaty konsekwentnie prowadzonych prac R&D w zakresie technologii semantycznych. Od kilku lat promujemy oparte na nich rozwiązania w sektorze motoryzacyjnym i finansowym. Pozycja naszego partnera, światowego lidera na rynku usług i produktów informatycznych powoduje, że to jeden z bardziej obiecujących projektów MakoLab w ostatnim czasie i z pewnością dobre otwarcie 2015 roku” – mówi Wojciech Zieliński, Prezes Zarządu MakoLab SA.
Opracowywane rozwiązanie jest odpowiedzią na realne potrzeby klientów Microsoft, przede wszystkim z sektora finansowego. Poza tym gigant z Redmond jest zainteresowany promowaniem platformy Microsoft Azure poprzez umieszczanie na niej atrakcyjnych rynkowo aplikacji.

Dla MakoLab udział Microsoft w rozwijaniu i promocji aplikacji jest potwierdzeniem znaczenia technologii semantycznych w analizie danych z internetu. Ponadto dzięki tej współpracy MakoLab zyskuje dostęp do bazy klientów, z którymi współpracuje Microsoft oraz istotne wsparcie marketingowe o zasięgu globalnym.

Źródło: MakoLab

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top