Jak czwarta rewolucja przemysłowa wpływa na sektor IT?

Mamy dwa procesy generujące potrzeby w obszarze IT - wyjaśnia Michał Kaczurba, menedżer ds. rozwiązań dla sektora energetycznego i przemysłowego, Microsoft. - Z jednej strony są to zmiany wynikające z adaptacji przedsiębiorstw do idei Przemysłu 4.0, z drugiej procesy integracyjne samych koncernów, związane z akwizycjami, głównie w przemyśle produkcyjnym, czy dużymi transformacjami zachodzącymi np. w polskiej energetyce.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Jak podkreśla nasz rozmówca, patrząc na rynek Polski, w najbliższym czasie będzie następowała integracja wertykalna systemów OT, która rozpoczęła się od integracji danych pochodzących z różnych, rozproszonych systemów klasy SCADA w celu przeprowadzania analiz w czasie rzeczywistym.

Jest to wstęp do systemów „predictive maintenance” pozwalających na pełniejsze, szybsze raportowanie stanu linii produkcyjnych w czasie rzeczywistym i przewidywanie awarii zanim one nastąpią, co da skuteczniejsze podejmowanie decyzji, planowanie remontów i inwestycji – mówi przedstawiciel Microsoft. - To ewidentne obniżenie kosztów i wzrost wydajności.

Michał Kaczurba wskazuje, że są już na świecie wdrożenia z zastosowaniem technologii Big Data i BI (Business Intelligence) opartych na Microsoft SQL i chmurze Azure. Ostatnio firma uruchomiła również usługę chmurową Azure Machine Learning, która jest wykorzystywana do przewidywania zachowań lub zdarzeń w oparciu o analizę ogromnych ilości danych.

Następnym krokiem jest rozwój HMI (Human Machine Interface) i systemów sterowania automatyką przemysłową w stronę coraz bardziej naturalnego odwzorowania rzeczywistego zakładu np. poprzez modelowanie 3D – kontynuuje Michał Kaczurba. - Mamy już rozwiązania, gdzie można z ogólnego widoku z wyświetlonym np. alarmem przejść do pojedynczego elementu linii produkcyjnej, która uległa awarii i wykonać akcję w ułamkach sekund. Daje to ogromny wzrost efektywności i skuteczności działania. Coraz częściej też duże centra sterowania będą uzupełniane o mobilne interfejsy do takich systemów, dostępne dla pracowników na linii produkcyjnej lub w terenie.

Źródło: WNP.PL

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top