Co wpływa w ostatnim czasie na zapotrzebowanie przemysłu na IT?

Bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne na rynku przemysłowym, są konsolidacje kapitałowe i restrukturyzacje w ramach utworzonych grup kapitałowych - zwraca uwagę Artur Jess, menedżer ds. rozwiązań dla sektora przemysłowego Microsoft.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Nasz rozmówca wskazuje zwłaszcza na zmiany w ostatnim czasie np. w branży energetyczno-paliwowej czy chemicznej.
O ile kwestie finansowe czy legislacyjne zostały już definitywnie zakończone, to faza restrukturyzacji operacyjnej wciąż trwa - wskazuje Artur Jess.
Przedstawiciel Microsoft wyjaśnia, że zbudowane wcześniej rozwiązania w ramach pojedynczych spółek są obecnie zmieniane i konsolidowane dla osiągnięcia zakładanych korzyści z wykonanych restrukturyzacji.
Mówimy tutaj o różnego typu rozwiązaniach Information Technology, są to konsolidacje czy reimplementacje systemów klasy Customer Information System, CIS, i/lub Customer Relationship Management, CRM, w przedsiębiorstwach skupionych na świadczeniu usług dla klientów w branży energetyczno-paliwowej - tłumaczy Artur Jess.
Jego zdaniem, wciąż kluczowe znaczenie mają systemy ERP - Enterprise Resource Planning, dzięki którym jest możliwe scentralizowane zarządzanie skonsolidowanym koncernem, czy to energetycznym, gazowym, paliwowym czy chemicznym i uzyskanie zakładanych korzyści z konsolidacji operacyjnej.
Bardzo istotną dla przemysłu grupę stanowią systemy Enterprise Asset Management, EAM i informacji geograficznej, GIS, obecne wcześniej w tej branży, jednak wdrażane "wyspowo", co oznacza dziś potrzebę sięgnięcia po rozwiązania centralizujące - mówi Artur Jess. - W połączeniu z wyżej wymienionymi systemami klasy ERP czy CIS lub CRM umożliwiają one skuteczne zarządzanie infrastrukturą przemysłową w ujednolicony sposób, zapewniający odpowiednie parametry infrastruktury technicznej w przedsiębiorstwach, na szczeblu centralnym ale i w każdym z oddziałów danego koncernu. Niezwykle ważne jest dążenie koncernów przemysłowych do jak najszybszego zamknięcia procesów implementacji systemów w wyżej wymienionej kategorii w dobrze funkcjonującą całość na szczeblu Oddziałów jak i Centrali.
Kolejnym wyzwaniem sektora przemysłowego, zdaniem przedstawiciela Microsoft, wskazanym m.in. w trakcie audytu wydobycia węgla, jest konieczność zwiększenia efektywności operacyjnej.
To również jest obszar, w którym teleinformatyka ciągle nie odgrywa tak znaczącej roli, jaką mogłaby pełnić w sytuacji wdrożenia lub zintegrowania istniejących równolegle rozwiązań "wyspowych" - mówi Artur Jess. Dotyczy to przede wszystkim narzędzi, które pozwolą przyspieszyć przetwarzanie informacji na poziomie centralnym i oddziałowym (platforma raportowo-analityczna Business Intelligence). Dają one nowe możliwości analizy oraz wspierają produktywność i komunikację wśród pracowników (platformy komunikacyjne Unified Communication) oraz rozszerzają możliwości pracy grupowej.
Źródło: WNP.PL

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top