Epicor wzbogaca metodologię wdrożenia Signature

EpicorScalaFirma Epicor ogłosiła wprowadzenie ulepszonej metodologii wdrożeń Signature oraz poszerzenie zakresu oferowanych usług. Celem podjętych działań jest oferowanie klientom powtarzalnych, szybszych oraz efektywnych kosztowo wdrożeń systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 


Według firmy badawczej Aberdeen Group, nawet najlepiej dopasowane rozwiązanie ERP może zawieść, jeśli firma nie przeprowadzi odpowiednio jego wdrożenia. Wyniki raportu Aberdeen pokazują, że 67 proc. najlepszych w swojej klasie firm wykorzystuje stopniowy proces implementacji, w którym korekty nanoszone są podczas samego wdrożenia. Przygotowanie solidnych podstaw implementacji jest niezbędne, żeby projekt odniósł sukces. Jak zauważają autorzy raportu – „Zanim rozpocznie się projekt wdrożenia systemu ERP, firma musi określić sposób, w jaki funkcjonuje. Muszą zostać wyznaczone procesy, które zostaną włączone do planu projektu implementacji systemu ERP. Ponadto przedsiębiorstwo powinno zidentyfikować luki pomiędzy nowymi rozwiązaniami ERP a pozostałymi, wykorzystywanymi w firmie technologiami. Jest to zdolność, której posiadanie jest prawie dwa razy bardziej prawdopodobne u firm charakteryzujących się najwyższym poziomem w swojej klasie”.1

Metodologia wdrożenia Epicor Signature zapewnia elastyczne ramy do zaplanowania, zaprojektowania, zatwierdzenia i wdrożenia rozwiązań ERP. Nowy, pięcioetapowy model oferuje skalowalność na podstawie wielkości i złożoności projektu. Każdy etap złożony jest z serii elementów, takich jak dane wejściowe, narzędzia, metody i realizacje, które wspólnie przekładają się na lepsze zarządzanie projektem, implementację i ciągłe ulepszenia. Metodologia obejmuje wbudowane zamknięte procesy, pozwalające zyskać pewność, że przed przejściem do kolejnego etapu każda ze stron jest zadowolona z obecnego kształtu projektu. Proponowana metodologia zapewnia również wyspecjalizowane modele procesów biznesowych oraz narzędzia przyspieszające realizację projektu i redukujące konieczność uciążliwych dostosowań.

Wykorzystywanie sprawdzonej metodologii jest kluczowe dla sukcesu wdrożenia systemu ERP – powiedział Dave Yusuf, wiceprezes działu usług w firmie Epicor. Ulepszenia, które wprowadziliśmy w zakresie metodologii wdrożeń Signature, pozwoliły nam dostarczać spójne i powtarzalne rezultaty wdrożeń, jak również przyspieszyć proces implementacji poprzez wykorzystywanie wyspecjalizowanych modeli procesów biznesowych. Nowa metodologia wdrożeń Signature pomaga naszym klientom przyspieszyć wydajność ich rozwiązań Epicor ERP. Jednocześnie, nasz doświadczony zespół konsultantów na całym świecie w dalszym ciągu rozwija i rozbudowuje bazę najlepszych praktyk biznesowych, żeby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów i obsługiwanych przez nich branż – wyjaśnił.
Rozszerzone możliwości usług zwiększają poziom satysfakcji klienta

Obecnie w ramach zespołów usług Epicor ERP na całym świecie wraz z partnerami działa ponad 800 doświadczonych konsultantów Epicor oraz 400 wykwalifikowanych partnerów, wykorzystujących w swojej pracy jedną metodologię w celu wspierania klientów Epicor w implementacjach oprogramowania. Firma Epicor założyła biuro zarządzania projektami – Project Managment Office (PMO), które następnie rozszerzyło się do usług business consulting (Business Consulting Services) i rozwinęło centra profesjonalnych usług (Professional Services Centers of Excellence) nazywane „Delivery Centers”. Poprzez „Delivery Centers” Epicor kompleksowo wspiera projekty, zwiększając rolę ich globalnych menedżerów, po to, żeby zintegrować wszystkie aspekty udanej implementacji.

Kolejną korzyścią w zakresie usług dla klientów jest Epicor Business Process Review, połączenie edukacji, odkrywania, analiz różnic oraz rekomendacji opartych na sprawdzonych praktykach biznesowych. Epicor Business Process Review stanowi obecnie standardową część wdrożenia, a także kluczowy czynniki planowania projektu, wspierający klientów w ulepszaniu procesów i poprawie zarządzania.

Zespoły usług Epicor umożliwiły sukces tysięcy wdrożeń na całym świecie. Producent materiałów plastikowych Excel Plastics jest przykładem firmy czerpiącej korzyści z terminowego i wykalkulowanego wprowadzenia projektu, dostosowanego tak, aby przenieść biznes na wyższy poziom.
W pracy zespołu usług Epicor nad implementacją Epicor ERP w Excel Plastics widać wyraźną różnicę” – powiedział Perry Holm, project manager ds. implementacji systemu ERP w firmie Excel Plastics. „Bez ich przewodzenia w zarządzaniu projektem, jak również bez ekspertyzy konsultantów podczas wdrożenia, nie bylibyśmy zdolni stanąć na nogi po jego zakończeniu. Pierwsze trzy miesiące z nowym oprogramowaniem były dla nas pozytywnym doświadczeniem, w większości za sprawą zespołu usług Epicor – dodał.
Źródło: EPICOR

1Aberdeen Group, “Managing ERP Implementation Projects to Deliver Increased ROI,” Nick Castellina, kwiecień 2013.
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top