Sprawne gromadzenie i obliczanie skonsolidowanej rezerwy podatkowej

Oracle Hyperion Tax Provisionpozwala klientom gromadzić i obliczać skonsolidowaną rezerwę podatkową oraz przygotowywać raporty na ten temat, a także precyzyjniej dostosowywać sprawozdawczość podatkową do finansowej.

Chcąc pomóc klientom w zwiększeniu efektywności oraz w zapewnieniu silniejszej kontroli wewnętrznej i lepszego wglądu w różnice pomiędzy danymi księgowymi i podatkowymi, firma Oracle zapowiedziała wprowadzenie na rynek aplikacji Oracle Hyperion Tax Provision.

Oracle Hyperion Tax Provision to internetowa aplikacja podatkowa oparta na pakiecie Hyperion Financial Close Suite, która obsługuje proces tworzenia przez przedsiębiorstwo rezerwy podatkowej.

Aplikacja ta wprowadza zautomatyzowany, standardowy proces, który można zintegrować z oprogramowaniem do zapewniania zgodności z przepisami podatkowymi ? aplikacja usprawnia cały proces zapewniania zgodności z przepisami poprzez udostępnienie uproszczonego procesu „od zaksięgowania do podatku” (book-to-tax).

Obliczanie rezerwy na podatek dochodowy, to kluczowy element procesu zamykania okresów finansowych w przedsiębiorstwie. Dlatego lepsze dostosowanie procesu tworzenia rezerwy podatkowej do zamykania procesów finansowych przynosi korzyści zarówno działowi podatków, jak i działowi finansowemu, pomagając wyeliminować nadmiarowe procesy i zwiększając przejrzystość sprawozdawczości finansowej. Aplikację Oracle Hyperion Tax Provision, można zintegrować z pakietem Hyperion Financial Close Suite.

Źródło: Oracle

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top