Nowe badanie IFS pokazuje oczekiwania dyrektorów działów IT wobec systemów ERP

IFS - ERP - systemy ERPMiędzynarodowe badanie wykonane przez TNS Sifo na zlecenie firmy IFS pokazało, co jest istotne dla dyrektorów działów IT przy rozpoczynaniu projektów związanych z oprogramowaniem biznesowym. Dyrektorzy działów IT w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji i krajach Beneluksu zostali zapytani o najważniejsze kryteria brane pod uwagę przy ocenie dostawców oprogramowania biznesowego.
{MosModulem module=Wiadomosci_Dzial}
Zbadano podejście 216 decydentów w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji i krajach Beneluksu do kwestii zwrotu z inwestycji, strategii nabycia i relacji z dostawcą przy nabywaniu aplikacji biznesowych.

Pięć najważniejszych czynników, na które zwracają uwagę dyrektorzy działów IT przy rozpoczęciu projektu ERP, to:
  1. Elastyczność i skalowalność systemów
  2. Innowacyjny i proaktywny dostawca oprogramowania
  3. Dobre zrozumienie działania firmy
  4. Zaangażowanie przedstawicieli dostawcy
  5. Zorientowanie systemu na użytkownika
Z perspektywy dyrektora IT, najważniejszym czynnikiem przy ocenie nowego dostawcy systemów biznesowych jest jego zdolność do zaoferowania elastycznych i skalowalnych systemów, które można będzie dostosować do zmieniających się wymagań firmy. Ponadto idealny dostawca oprogramowania jest innowacyjny i wykazuje proaktywne podejście do potrzeb klienta, dobrze rozumie też działanie firmy klienta. Te wymagania nie są czymś charakterystycznym dla dyrektorów IT – wszyscy decydenci mają podobne dwa główne priorytety: elastyczny system oraz proaktywny i innowacyjny dostawca.

Badanie pokazuje również, że dyrektorzy IT zwracają też uwagę na „miękkie” wartości. Oceniają oni zaangażowanie przedstawicieli dostawcy jako równie ważne jak zorientowanie systemu na użytkownika.
Badanie pokazuje wiele czynników ważnych dla dyrektorów działów IT przy planowaniu projektów związanych z oprogramowaniem biznesowym – mówi Alexander Sovré, dyrektor odpowiedzialny za badania nad sektorami IT i telekomunikacji w TNS Sifo. Warto zwrócić uwagę, że zorientowanie systemu na użytkownika znalazło się w pierwszej piątce, co pokazuje, że dyrektorzy chcą zapewnić intuicyjne i przyjazne w obsłudze rozwiązania użytkownikom końcowym. W połączeniu z faktem, że na szóstym miejscu znalazło się kryterium „dobry partner w biznesie” widać, że projekty z dziedziny oprogramowania biznesowego obejmują nie tylko składniki technologiczne i funkcjonalne, ale też czynniki ludzkie, które również stanowią o wartości systemu w całym okresie jego funkcjonowania.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top