Comarch zapewni bezpieczeństwo infrastruktury sprzętowej i teleinformatycznej ARIMR

COMARCH - ERP, systemy ERPComarch podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę na utrzymanie infrastruktury sprzętowej i teleinformatycznej agencji. Wartość kontraktu, który będzie realizowany od czerwca 2012 do końca 2014 roku wynosi około 28 mln złotych brutto. W ramach umowy Comarch zapewni ciągłość działania platformy sprzętowej i stabilne działanie całości infrastruktury sieciowej agencji. Zadba również o bezpieczeństwo przetwarzanych we wszystkich systemach danych.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
apewnienie nieprzerwanego działania ARiMR jest kluczowe dla efektywnego przepływu środków finansowych pochodzących z budżetu UE oraz budżetu krajowego. Finanse te umożliwiają polskim rolnikom utrzymanie konkurencyjności produkcji w odniesieniu do producentów zagranicznych.

Comarch ma wieloletnie doświadczenie we wspieraniu działania rolnych agencji płatniczych. Od początku funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej wspiera działania Agencji Rynku Rolnego.
Posiadamy również doświadczenie w zapewnieniu nieprzerwanego działania skomplikowanych infrastruktur kluczowych dla działania państwa instytucji centralnych. Utrzymanie ciągłości działania platformy sprzętowo-sieciowej ARiMR będzie szczególnym przedsięwzięciem ze względu na skalę zarządzanej infrastruktury oraz znaczenie Agencji dla efektywności działania polskiego rynku rolnego. Podejmujemy się tego działania z pełnym przekonaniem co do naszych kompetencji i doświadczenia – mówi Paweł Prokop, wiceprezes zarządu Comarch i dyrektor sektora administracja publiczna, utilities i samorządy.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest wykonawcą polityki rolnej. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne oraz podmioty z sektora rybackiego. Struktura geograficzna ARiMR obejmuje Centralę Agencji zlokalizowaną w Warszawie, 16 ośrodków regionalnych w miastach wojewódzkich oraz 314 ośrodków powiatowych. Podpisana przez Comarch umowa obejmuje swoim zakresem opiekę nad wszystkimi oddziałami ARiMR, a tym samym będzie realizowana na obszarze wszystkich powiatów kraju.

Sektor administracja publiczna, utilities i samorządy Comarch od wielu lat specjalizuje się w dostarczaniu sprawdzonych rozwiązań dla instytucji administracji publicznej i samorządowej, uczelni wyższych, służby zdrowia, jak również dla przedsiębiorstw z szeroko rozumianej branży utilities.

Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top