Rynek IT w 2012 r. będzie niespokojny

\"WNP\"Rynek IT w 2011 roku nie należał do łatwych – mówi Bartłomiej Buszczak, prezes zarządu BCC. - Firmy bardzo ostrożnie podchodziły do nowych inwestycji w IT.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Jak podkreśla nasz rozmówca, nawet duże przedsiębiorstwa wstrzymywały się z wdrażaniem nowych projektów, pozostawiając swoje środki finansowe na firmowych kontach.
BCC utrzymało sprzedaż na poziomie roku 2010 m.in. dzięki temu, że część realizowanych przez nas usług była kontynuacją dotychczasowej współpracy i kontraktów podpisanych w poprzednim roku - wskazuje prezes Buszczak. - W 2011 r. skupiliśmy się na rozwijaniu i optymalizacji już wdrożonych systemów SAP u naszych klientów. W porównaniu z ubiegłymi latami spadła całkowita liczba nowych wdrożeń systemów ERP na polskim rynku. Wiele przedsiębiorstw przesunęło projekty w czasie, czekając na uspokojenie się sytuacji gospodarczej.
Z kolei rynek usług outsourcingowych IT, zdaniem prezesa Buszczaka, utrzymał w ubiegłym roku tendencję wzrostową.
Coraz więcej firm utwierdza się w przekonaniu, że polityka outsourcingu IT jest ekonomicznie uzasadniona - wyjaśnia. - Wzrosło również znaczenie Polski jako centrum outsourcingowego Europy. Świadczy o tym rosnąca liczba centrów usług wspólnych w naszym kraju oraz informacje, które docierają z PAIiIZ. W 2012 kolejne międzynarodowe korporacje planują wybrać Polskę na lokalizację swoich Shared Services Centres (SSC).
Wśród sektorów, które aktywnie inwestowały w IT w 2011 roku, nasz rozmówca wskazuje branżę farmaceutyczną, FMCG, automotive oraz firmy z sektora retail.
Firmy zazwyczaj decydowały się na rozwój posiadanych systemów, choć było kilka wartych odnotowania nowych projektów ERP - mówi Bartłomiej Buszczak. - Wśród klientów BCC największym zainteresowaniem cieszyły się projekty z obszaru HR, rollouty oraz usługi outsourcingowe, w tym hosting, administracja rozwiązaniami IT, wirtualizacja, a także wdrażanie systemów bezpieczeństwa informacji.
Rynek IT w 2012 roku będzie równie niespokojny jak w 2011 r. - prognozuje prezes Buszczak. - Na taką sytuację wpływa otoczenie gospodarcze, kryzys zadłużeniowy państw, groźba powrotu kryzysu gospodarczego, kryzys strefy euro. Biznes dostosowuje się do sytuacji rynkowej, stąd dalsze ograniczenia inwestycji i przyjęcie strategii przeczekania.
Zdaniem prezesa BCC, w 2012 r. będzie mniej projektów wdrożeniowych, co w konsekwencji przełoży się na agresywną konkurencję między dostawcami, także w obszarze cen usług IT.
Jednak nadal będzie się umacniać rynek usług outsourcingowych, w trudnych czasach klientom przede wszystkim zależy na ograniczaniu kosztów utrzymania systemów IT - przewiduje nasz rozmówca. - Do promowanych obecnie przez SAP rozwiązań, które przyciągną uwagę klientów międzynarodowych w 2012 r. mogą należeć rozwiązania mobilne SAP Sybase i oczywiście cloud computing, rozumiane jako rozwiązania biznesowe on-demand. Z kolei największe przedsiębiorstwa będą inwestować w technologię SAP HANA, która umożliwia drastyczne skrócenie czasu przetwarzania bardzo dużych ilości danych.
Źródło: www.wnp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top