Przygotuj swoją przychodnię na nowe stawki VAT

COMARCH - systemy ERPNowe wymogi ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają od początku 2011 roku wiele zmian, w tym nowe stawki VAT. Firmy Comarch oraz iMed24 już teraz oferują dostosowane do nowych przepisów prawnych oprogramowanie.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Ustawa o podatku od towarów i usług, jaka obowiązywać będzie od 2011 roku, określa nowe stawki VAT w wysokości 5%, 8% i 23%. Dodatkowo zmiany w prawie ujednolicają sposób ewidencji dla potrzeb VAT oraz ewidencji statystycznej zgodnie z PKWiU z 2008 roku. Zakres koniecznych zmian może znacznie się różnić w zależności od obszarów funkcjonalnych obsługiwanych przez system IT. Dla przykładu program pozwalający prowadzić ewidencję księgową musi zostać zaktualizowany pod kątem nowych wzorów deklaracji VAT oraz możliwości wprowadzania dokumentów z nowymi stawkami VAT. Natomiast z punktu widzenia oprogramowania umożliwiającego fakturowanie, zmiany mogą być bardziej skomplikowane. Chodzi przede wszystkim o kwestię sprzedaży wykonanej w 2010 roku z datą wystawienia faktury w roku 2011.

Ewolucja oprogramowania na potrzeby zmian VAT musi uwzględniać wykonywanie korekt do wystawianych faktur. Dotyczy to zdarzeń wynikłych z pomyłki osoby wystawiającej lub z zaistnienia nowej okoliczności cywilno-prawnej. Dla przykładu taką sytuacją może być dokonanie zmian ilościowych lub cenowych w 2011 roku do umowy zawartej w roku 2010. Fakt ten, z pozoru mało znaczący, może okazać się bardzo istotnym problemem z punktu widzenia prawidłowego obliczenia zobowiązań podatkowych.
Nowych przepisów nie należy się obawiać – wystarczy odpowiednio się do nich przygotować. Niezbędne jest dostosowanie posiadanego i wykorzystywanego oprogramowania, a także urządzeń typu drukarki i kasy fiskalne. Zmiany obejmą nie tylko sferę systemów IT używanych do zarządzania przedsiębiorstwem, ale również dotkną firmy od strony biznesowej – podkreśla Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch, dyrektor Sektora ERP.
W celu ułatwienia placówkom medycznym wprowadzanie powyższych zmian, Comarch oraz iMed24 oferują oprogramowanie w pełni obsługujące wszystkie aspekty działalności firmy, zarówno w części szarej, jak i białej.
Jako odpowiedzialny producent oprogramowania chcemy pomóc wszystkim użytkownikom systemów informatycznych, zarówno tych z oferty Comarch, jak i innych dostawców IT, w przygotowaniu się na nadchodzące zmiany. Nasi eksperci na bieżąco śledzą wszelkie pojawiające się informacje dotyczące zmian VAT, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem – mówi Magdalena Jaworowska-Kosior, business development manager MSP. – W celu wsparcia przedsiębiorców organizujemy także intensywne szkolenia dla klientów i partnerów w formie konferencji internetowych oraz szkolenia w ramach dofinansowań unijnych – dodaje Magdalena Jaworowska-Kosior.
Zdajemy sobie sprawę, że 2011 rok może być dla placówek medycznych trudny. Zmieniają się bowiem nie tylko stawki VAT. Ministerstwo Finansów w sprawie urządzeń fiskalnych nakłada na lekarzy obowiązek ewidencjonowania przychodów ze sprzedaży detalicznej, co w praktyce oznacza obowiązek wprowadzenia sprzętu fiskalnego. Nasz system spełnia wszystkie te wymagania – pozwala drukować paragony fiskalne oraz jest przygotowany na nowe stawki VAT. Oferując go w promocji, chcemy ułatwić placówkom medycznym adaptację do wspomnianych zmian w prawie. Podobny cel mają szkolenia dla lekarzy, które organizujemy wspólnie z okręgowymi izbami lekarskimi – mówi Adam Kołodziejczyk, dyrektor iMed24.
Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top