Harmonogramowanie i optymalizowanie pracy personelu mobilnego z IFS

IFS - systemy ERPW związku z przejęciem firmy 360 Scheduling, IFS rozszerza ofertę dla klientów z sektora usług i zarządzania majątkiem, oferując rozbudowaną funkcjonalność harmonogramowania i optymalizowania pracy personelu mobilnego. IFS ma duże doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań ERP dla firm specjalizujących się w usługach serwisowych i remontach. Do klientów IFS należą duże przedsiębiorstwa specjalizujące się w obsłudze technicznej rozproszonych aktywów, takich jak sieci telekomunikacyjne, pompy paliwowe, systemy alarmowe, maszyny do recyklingu, systemy kontroli ruchu lotniczego oraz sieci dystrybucji energii.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Harmonogramowanie i optymalizowanie pracy setek serwisantów w rozproszonych geograficznie obiektach jest nie lada wyzwaniem. Przydzielone zadania mogą zostać ukończone wcześniej lub później niż zaplanowano, optymalizacja tras wymaga uwzględnienia czasu podróży, a harmonogram często bywa zakłócany przez nieprzewidziane zdarzenia. Co więcej, aby wykonać swoje zadania, serwisanci muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, narzędzia i części zamienne.

Wiele czynności serwisowych zleca się dziś firmom zewnętrznym. Zadania, których może być kilka tysięcy dziennie, często są przekazywane bezpośrednio z systemów monitorujących właściciela obiektu do systemu harmonogramowania dostawcy usług. Umowy dotyczące poziomu usług (Service Level Agreement, SLA) między właścicielem obiektu a dostawcą usług określają czas reakcji, dostępność, jakość i inne obszary. Niewypełnienie tych zobowiązań wiąże się z karami umownymi — to kolejny czynnik, który może mieć wpływ na harmonogramowanie.
Dodanie rozwiązania 360 Scheduling do IFS Applications pozwoli firmom wykorzystać zintegrowane, globalne rozwiązanie do optymalizacji pracy personelu mobilnego. Dzięki możliwości definiowania scenariuszy o najniższych kosztach lub najlepszym poziomie obsługi klienta rozwiązanie daje użytkownikowi pełną kontrolę nad poziomem usług oraz rentownością — powiedział Thomas Säld, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju w korporacji IFS.
Ścisłe wyznaczanie tras jako ograniczenie planistyczne, które zmniejsza niekorzystny wpływ na środowisko, można równoważyć z wypełnianiem umów SLA. Dane wyjściowe można analizować według takich wskaźników wydajności, jak efektywność zasobów, średnia długość podróży na zadanie oraz wykorzystanie zasobów. Jeśli na przykład firma dąży do 80-procentowego wykorzystania zasobów oraz 90-procentowego wypełniania umów SLA, monitor kluczowych wskaźników wydajności (Key Performance Indicators, KPI) zareaguje, kiedy stopień realizacji tych celów będzie niższy od zdefiniowanego procentowego progu.

Rozwiązanie 360 Scheduling ma interfejs XML Web Services i może być udostępniane na żądanie przez internet jako usługa przetwarzania w „chmurze”. Oznacza to, że firmy, które nie korzystają z IFS Applications, a także mniejsze przedsiębiorstwa mogą uzyskać dostęp do tej usługi i zacząć optymalizować pracę personelu, aby lepiej spełnić wymagania i oczekiwania swoich klientów. Sektor usług i zarządzania majątkiem to dla IFS jeden z docelowych wertykalnych segmentów rynku. Firma oferuje kompletne i zintegrowane rozwiązanie biznesowe, pozwalające zarządzać całym cyklem współpracy z klientami oraz funkcjonowania kontraktów, maszyn i wyposażenia. System IFS Applications wspiera i usprawnia procesy biznesowe, umożliwiając bliższą współpracę z klientami, dostawcami i podwykonawcami. IFS Applications oferuje funkcjonalność do planowania i optymalizacji wykorzystania zasobów, zarządzania zainstalowaną bazą i częściami zamiennymi, rozwiązania mobilne dla pracowników w terenie, zarządzanie połączeniami i zgłoszeniami, łącznie z SLA (Service Level Agreement), wszystko to zintegrowane z zarządzaniem finansami, zaopatrzeniem, produkcją i zasobami ludzkimi. Klienci IFS w sektorze usług to m.in. Hertel, Debut Services, Niscayah, eps, Schultess Maschinen AG, Dalkia, Anticimex, Eltel Networks, Infratek, Gilbarco Autotank i Tomra.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top