Liczba kontraktów maleje, ale udziały w rynkach rosną

Rynek systemów SFA/FFA, pracujących na urządzeniach przenośnych, objął w Polsce w 2009 r. ponad 70 tysięcy użytkowników w niemal 1700 przedsiębiorstwach różnych branż. Taka jest najnowsza ocena tego rynku w bieżącej edycji raportu DiS poświęconego tej tematyce.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Oprogramowanie SFA (sales force automation) to narzędzia przeznaczone do wspomagania pracy handlowców pracujących bez przerwy „w drodze”. Typowe funkcje SFA to z jednej strony elementy CRM operacyjnego, z a drugiej funkcje zdalnego prowadzenia magazynu, zaopatrzenia oraz fakturowania. Z racji pokrewieństwa zadań systemy SFA oferowane są dość często wraz z oprogramowaniem dla pracowników realizujących usługi serwisowe w terenie FFA (field force automation) oraz aplikacjami pokrewnymi, wykorzystywanymi np. przez ankieterów.

Z ustaleń przeprowadzonych przez DiS wynika, iż na rynku polskim funkcjonuje obecnie co najmniej 60 dostawców aplikacji mobilnych dla przedsiębiorstw, którzy wytwarzają oprogramowanie typu SFA/FFA, najczęściej także samodzielnie je wdrażając. Większość z tych dostawców to firmy krajowe. Zdarza się też, że część produkcji aplikacji polskich producentów aplikacji mobilnych znajduje nabywców za granicą.

Interesujące, że zintegrowane moduły mobilne cenionych w Polsce zagranicznych producentów systemów ERP, praktycznie nie przyjęły się. Klienci nie stosują w Polsce ani modułów HH aplikacji SAP ERP, ani analogicznego rozszerzenia oprogramowania OEBS. Trudno również znaleźć użytkowników mobilnych modułów systemów CRM firm Pivotal, czy Oracle Siebel.

Oferta SFA/FFA, jak na młody rynek przystało, dość dynamicznie jeszcze się zmienia. W roku 2009 z tworzenia i oferowania oprogramowania tego typu wycofało się co najmniej 5 firm. Z analizy tych przypadków wynika, iż decyzje o wstrzymaniu się od rozwijania tematyki SFA/FFA zazwyczaj nie są rezultatem ich kłopotów finansowych, lecz raczej podjęcia innych ścieżek inwestycyjnych w rozwoju oferty aplikacyjnej, ocenianych jako bardziej lukratywne. Jednak mimo tych zmian, niezależni producenci oprogramowania ISV (independent software vendors) rozwijający oprogramowanie mobilne są dość wierni narzędziom w których rozwijają swoje produkty.

Od kilku lat w obszarze oprogramowania SFA/FFA dominuje tendencja do ujednolicania zarówno zastosowanych platform sprzętowych, jak i systemowych. Obecnie najbardziej popularnym klienckim systemem operacyjnym jest historycznie pierwotny system MS Windows CE (Compact Edition), obecnie wypierany przez nowszą wersję noszącą nazwę Windows Mobile. Znacznie mniejszą popularnością legitymuje się w opisywanych zastosowaniach profesjonalnych drugi w kolejności system Symbian, a tym bardziej niedawno wprowadzony Android.

W ocenie DiS badani dostawcy wdrożyli swoje rozwiązania w ponad 1,7 tys. przedsiębiorstwach, wyposażając je w ponad 72,2 tys. urządzeń PDA ze stosownymi aplikacjami. Oznacza to przeciętną liczbę użytkowników końcowych na wdrożenie równą ok 42, przy minimum 8 i maksimum 1750 użytkowników na instalację w zależności od wdrażanej linii produktów. Najpopularniejszymi branżami docelowymi produktów SFA/FFA jest handel hurtowy. Dość dużą liczbą użytkowników produkty te legitymują się w branżach zajmujących się obrotem artykułami przemysłowymi, a zwłaszcza FMCG (głównie przemysł spożywczy).

Podobnie jak w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw, nie należy też lekceważyć branż, w których występuje stosunkowo mało referencji, ale za to dużo użytkowników końcowych przypada na każde wdrożenie. Do takich obszarów należy sektor paliwowy, energetyka, farmaceutyka, telekomunikacja oraz ubezpieczenia.

Źródło: www.dis.waw.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top