Nowe usługi w PeopleSoft Campus Solutions

ORACLE Aby pomóc uczelniom wyższym w efektywnym zarządzaniu licznymi i zróżnicowanymi procesami związanymi z podaniami o przyjęcie na studia, firma Oracle wprowadziła nowy pakiet funkcji dla produktu PeopleSoft Enterprise Campus Solutions.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Produkt PeopleSoft Enterprise Campus Solutions 9.0 z pakietem funkcji Feature Pack 3 zawiera Usługi internetowe dla podań o przyjęcie (Admission Applications Web Services – AAWS), umożliwiające administratorom i przyszłym studentom składanie i przetwarzanie podań online z wykorzystaniem funkcji samoobsługowych. Usługi AAWS ulepszają architekturę SOA produktu Campus Solutions, oferując uczelniom wyższym większą konfigurowalność i elastyczność.

Za pomocą Usług AAWS można tworzyć i wdrażać podania online, wykorzystując jednocześnie zalety mechanizmów integracji i współdziałania oferowane przez Usługi internetowe. Po przypisaniu unikatowej nazwy użytkownika kandydaci mogą wprowadzać dane, dowolnie często zapisywać częściowo wypełniony wniosek i otwierać go ponownie aż do momentu, gdy będą gotowi go złożyć. Administratorzy mogą następnie wyświetlić dane wniosku oraz śledzić postęp wszystkich aktywnych wniosków o przyjęcie.

Ze względu na ogromną różnorodność wniosków na całym świecie, Usługi AAWS oferują instytucjom elastyczny wybór i dostosowanie pól wprowadzania danych w zależności od potrzeb. Instytucje mają pełną kontrolę nad formatem i treścią wniosku, co umożliwia dodanie unikatowych kryteriów przyjęcia do bazy danych – nawet z uwzględnieniem konkretnych uczelni lub programów.

Opcje konfiguracji dostarczone wraz z Usługami AAWS umożliwiają automatyczne uruchomienie wyszukiwania w bazie danych za każdym razem, gdy użytkownik zapisze lub złoży podanie o przyjęcie, co znacznie zmniejsza ryzyko duplikatów.

Usługi AAWS zostały sformatowane w taki sposób, aby przenosić wiele rekordów danych z dowolnego pliku zewnętrznego do bazy danych produktu Campus Solutions, niezależnie od rodzaju systemu lub źródła, co zmniejsza obciążenie pracowników administracyjnych związane z konwertowaniem informacji.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top