Wsparcie sprzedaży produktów finanansowych przez EVO

Firma Business Intelligence Technologies rozszerza zajmujący istotną pozycję na rynku leasingowym system EVO, który służy do wspierania procesu sprzedaży produktów finansowych, o kolejny podsystem EVO MOBI. Typowym zastosowaniem nowego modułu jest np. wspieranie procesu akceptacji niestandardowych warunków transakcji i odstępstw od typowej ścieżki, gdy zachodzi potrzeba indywidualizacji oferty pod kątem konkretnego Klienta w warunkach gdy wymagana jest dodatkowo decyzja menadżera znajdującego się poza siedzibą firmy.
 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
Na mocno konkurencyjnym rynku, leasingobiorcy przede wszystkim cenią sobie szybkość i sprawność działania firmy leasingowej. Najwięcej zadowolonych klientów pojawia się, gdy szybko otrzymują niezbędne informacje, tyczy się to również decyzji o przyznaniu finansowania. Ważnym elementem jest też pojawienie się błyskawicznej reakcji leasingodawcy, gdy trzeba np. wprowadzić zmiany w umowie, gdy liczy terminowość podpisania umowy i wydania oczekiwanych dokumentów. Wszystkie te potrzeby wraz z indywidualnym dopasowaniem ofert do każdego Klienta można zrealizować (oczywiście przy zachowaniu pełnego procesu decyzyjnego) dzięki wprowadzeniu systemu EVO wraz z EVO MOBI firmy Business Intelligence Technologies.

EVO MOBI opiera się na podejściu zadaniowym, znanym z systemów CRM, co oznacza, że każdy z użytkowników otrzymuje dedykowane sobie zadania do wykonania, a wraz z każdym zadaniem komplet informacji niezbędnych do dalszych działań (czyli np. do wydania decyzji o akceptacji szczególnych warunków finansowych transakcji). Dzięki dostępowi do systemu na praktycznie dowolnym urządzeniu mobilnym począwszy od typowego telefonu komórkowego z przeglądarką internetową, aż po terminale typu BlackBerry, użytkownicy mają dostęp do aplikacji z każdego miejsca na świecie i o każdej porze dnia, co pozwala na skuteczniejszą kontrolę nad przebiegiem wykonywanych zadań i powoduje zauważalne usprawnienie komunikacji podczas składania ofert oraz w znaczący sposób przyspiesza uzyskanie ostatecznej akceptacji umowy.

Powyższe usprawnienia procesu decyzyjnego w połączeniu z możliwością indywidualnej personalizacji ustawień systemu EVO MOBI tak, aby dodatkowo zoptymalizować najbardziej typowe czynności pozwalają realnie patrzeć na wprowadzenie produktów z kategorii „Leasing w 30 minut” czy „Kredyt na dowód”.

Źródło: www.bi-technologies.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top