7 mln zł na rozwój systemu ERP

 PARP rekomendował projekt rozwoju systemu ERP firmy Macrologic S.A.. Wartość projektu wynosi blisko 7 mln zł. 25 proc. kwoty będzie sfinansowane z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt rozwojowy składa się z sześciu etapów i potrwa dwa lata. Główne cele projektu są zogniskowane wokół zmian w systemie realizujących potrzeby klientów zidentyfikowanych jako: usprawnienie procesów biznesowych, redukcja kosztów operacyjnych, poprawa efektywności pracowników.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Planowane przedsięwzięcie jest nową inwestycją i dotyczy wprowadzenia innowacji produktowej w firmie Macrologic. Projekt polega na przeprowadzeniu prac rozwojowych i opracowaniu prototypu nowej wersji głównego produktu firmy – pakietu Xpertis. Wydatki poniesione na prace B+R na rzecz projektu wyniosą 6,8 mln zł Głównym rezultatem tej projektu będzie wprowadzenie zmian zarówno w technologii MacroBASE, jak i w produkcie - pakiecie ERP Xpertis.Realizacja projektu będzie miała, zatem znaczący wpływ na proces tworzenia i wdrażania produktu spółki.

Nowością w technologii będzie stworzenie mechanizmów ułatwiających pracę grupową. Ułatwi to wprowadzanie zmian w systemie, pracę zdalną oraz wdrażanie oprogramowania. Narzędzia pracy grupowej wpłyną na znaczące przyśpieszenie procesów wprowadzania modyfikacji i przechodzenia na nowsze wersje systemu Xpertis. Przełoży się to na obniżenie bariery cenowej implementacji najnowszych rozwiązań Macrologic.

W ramach prac wprowadzone zostaną modyfikacje wspierające tworzenie wersji językowych pakietu Xpertis oraz nowy system zabezpieczeń chroniący przed niepowołanym dostępem.

Do oferty produktowej wprowadzone zostaną nowe rozwiązania do e-zarządzania, umożliwiające m.in. zarządzanie działalnością serwisową oraz przewozową. Zmiany w systemie dotyczyć będą również obszaru zarządzanie personelem w zakresie „miękkiego HR” oraz zarządzanie kompetencjami pracowników.

Opracowany zostanie nowy moduł tworzenia wielowymiarowych analiz OLAP, pozwalający na planowanie i analizowanie przyczyn odchyleń kosztów zasobów m.in.: planowanie wynagrodzeń z poziomu stanowisk z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu.

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top