Backup w systemie ERP ISOF

ISOF - producent systemów ERP, CRM, Business IntelligenceW firmie HEUTHES zakończono prace badawczo-rozwojowe przed wprowadzeniem w systemie ERP ISOF nowego sposobu przygotowywania i udostępniania kopii bezpieczeństwa systemu. Dotychczasowe rozwiązanie generowania kopii polegało na przechowywaniu zapisów na dyskach twardych serwera ISOF oraz w postaci zapisów kopii bezpieczeństwa danych na nośnikach optycznych.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Kopie te firma HEUTHES udostępniała na życzenie klientów w postaci systemu ISOF-Read Only (tylko do odczytu) na płytach CD/DVD/BD. Umożliwiały one dostęp do danych, wydruk i eksport dokumentów. Wymagały uruchomienia systemu i bazy danych na lokalnym komputerze

Wraz z rozwojem systemu i znacznym wzrostem liczby klientów dotychczasowa metoda tworzenia backupów stała się nieefektywna. Nowe rozwiązanie oparte na technologii VMWARE i darmowym oprogramowaniu VMware Player umożliwia klientom uruchomienie maszyny wirtualnej i udostępnia podobną funkcjonalnie kopię bezpieczeństwa z danymi archiwalnymi. Dostęp przez przeglądarkę WWW do wszystkich danych i funkcji w kopii bezpieczeństwa ma specjalny użytkownik - „administrator backupu” .

Gotowa kopia systemu z koniecznym do uruchomienia serwerem aplikacyjnym HDB i bazą danych, jest dostarczana na płycie CD/DVD/BD w postaci gotowej do uruchomienia (*.VMX) wirtualizacji systemu operacyjnego i oprogramowania. Przeniesienie tych danych na dysk umożliwia uruchomienie systemu ISOF w postaci serwera wirtualnego. Dostęp do niego uzyskuje się za pomocą standardowej przeglądarki internetowej, gdyż HDB w wersji Java zawiera wbudowany serwer WWW.

Takie rozwiązanie umożliwia firmie HEUTHES prowadzenie intensywnych prac rozwojowych zarówno serwera HDB, jak i systemu ISOF bez niebezpieczeństwa, że tak duże aplikacje nie będą w stanie uruchomić się na komputerze osobistym. Ułatwia to znacznie tworzenie kopii dla klienta i umożliwia jej efektywną dystrybucję, upraszczając jednocześnie całą procedurę bez pogorszenia poziomu zabezpieczeń – nośniki w dalszym ciągu są szyfrowane.

ISOF jest obecnie jedynym systemem ERP w trybie SaaS, który udostępnia swoim użytkownikom tak zaawansowaną kopię bezpieczeństwa w trybie „read-only”. W dalszej kolejności wdrożony obecnie mechanizm pozwoli na dystrybucję kopii bezpieczeństwa „live” w postaci plików z obrazami płyt możliwych do pobrania przez Internet.

Źródło: www.isof.pl.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top