Zmniejszenie zapasów magazynowych do minimum

HDF - RFID, AID, WMS, kody kreskoweFirma HDF Sp. z o.o., integrator systemów automatycznej identyfikacji dla logistyki, poszerzyła swoją ofertę o aplikację działającą w oparciu o najważniejsze zasady metodologii Kanban. HDF Kanban to aplikacja zapewniająca pełną synchronizację zleceń produkcyjnych z zamówieniami od klientów.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

HDF Kanban to wysoce wyspecjalizowana aplikacja służąca do sterowania produkcją w oparciu o karty Kanban, zorientowana na obniżenie poziomu zapasów, przestrzeganie terminowości realizacji zleceń oraz krótkie czasy dostaw. Wprowadzenie kodu kreskowego (jedno- lub dwuwymiarowego) na karcie Kanban umożliwia szybką identyfikację i kontrolę oraz możliwość odtworzenia przebiegu procesu produkcji na każdym stanowisku. Dokładna ewidencja (w czasie rzeczywistym) wszystkich zdarzeń mających miejsce w procesie produkcji pozwala na utrzymanie wysokiej jakości produkcji, wyeliminowanie strat, opóźnień, błędów. Wśród licznych korzyści z wdrożenia przygotowanej przez HDF aplikacji wymienić należy eliminację kosztów związanych z zakupami, zmniejszenie zapasów magazynowych do minimum, wyeliminowanie z procesów wytwórczych i usługowych wszystkich elementów niewpływających na podniesienie wartości produktu oraz oczywiście dostawy na czas.

W dobie obecnego kryzysu i spowolnienia gospodarki światowej wybór jednej z metod Lean Manufacturing - czyli systemu ,,szczupłego” wytwarzania i zarządzania procesami produkcyjnymi - jest najbardziej efektywną strategią biznesu – mówi Tomasz Czarnecki, kierownik ds. kluczowych klientów w firmie HDF.

Wśród licznych przesłanek, którymi HDF kierowało się przy tworzeniu aplikacji HDF Kanban, była potrzeba skrócenia czasu produkcji, potrzeba błyskawicznego reagowania na sygnały popytowe ze strony rynku oraz presja na ograniczenie kosztów produkcji.

W efekcie stworzyliśmy aplikację pozwalającą zarówno na bieżącą kontrolę przebiegu produkcji i odpowiednio szybkie reagowanie na wszystkie odchylenia i nieprawidłowości jak i pozwalającą na pełną synchronizację zleceń produkcyjnych z zamówieniami od klientów – dodaje Tomasz Czarnecki.

Źródło: www.hdf.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top