CRM SA w Grupie Kapitałowej Wola Info

Wola Info - dostawca rozwiązań ERP, CRM, Business IntelligenceWola Info kupiła 73% udziałów w firmie Centrum Rozwiązań Menadżerskich (CRM SA). To kolejny ważny krok w procesie budowy grupy kapitałowej. Transakcja zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z publicznej emisji akcji.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Za 100% udziałów w firmie Alvashore Limted, która jest właścicielem 72,92% akcji spółki CRM SA, Wola Info zapłaci nie mniej niż 3,14 mln zł. Pierwsza rata wyniesie 1,6 mln zł. Warunki umowy przewidują, że kwota, jaką Wola Info zapłaci za przejęcie kontroli nad CRM SA, może być powiększona o premię, jeśli ten ostatni wypracuje w 2008 i w 2009 roku zysk netto na określonym w umowie poziomie.

Warunki umowy są skonstruowane bardzo korzystnie dla Woli Info. Stosunkowo niewielkim kosztem przejmujemy pełną kontrolę nad spółką o dobrej rentowności. Ostateczna cena jaką zapłacimy będzie zależała od jej przyszłych wyników. Warte podkreślenia jest, że zarząd CRM oraz osoby kluczowe dla jego rozwoju pozostają w spółce – podkreśla Piotr Majcherkiewicz, prezes Wola Info.

W celu długotrwałego związania ze spółką CRM SA jej obecnych członków zarządu oraz kluczowych pracowników (trenerów i konsultantów), Wola Info zobowiązała się odkupić od nich łącznie 13,76% akcji CRM SA. Podobnie jak w przypadku głównego pakietu akcji, cena sprzedaży zależeć będzie od wyników przejmowanej spółki w kolejnych latach. W tym przypadku wypłata pierwszej raty nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego firmy za rok 2009.

CRM SA powstała w 1998 r. Jest akredytowaną firmą szkoleniową i doradczą. Warszawska spółka to lider w zakresie profesjonalnej metodyki i rozwiązań do zarządzania projektami, programami, ryzykiem, zmianą oraz biurami wsparcia dla zarządzania portfelowego. Jednocześnie firma jest liderem na rynku w zakresie certyfikowania menedżerów projektów zgodnie ze światowymi standardami certyfikacyjnymi. W 2007 r., przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 8 mln złotych, spółka wypracowała 550 tys. złotych zysku netto. Do klientów firmy należą m.in. Ministerstwo Finansów, NIK, NBP, ARiMR, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, PZU, PGE czy BZ WBK.

Mamy świadomość, że standardy takie jak PRINCE2 czy ITIL stają się podstawowym kanonem wykształcenia współczesnych managerów działających w coraz bardziej skomplikowanym otoczeniu biznesowym. Rozwój naszej grupy kapitałowej w kierunku zaawansowanego doradztwa i usług w obszarze IT nie może być pozbawiony tego typu wiedzy. Dzięki niej będziemy w stanie sprawniej odpowiadać na wyzwania biznesu naszą ofertą. – powiedział Piotr Majcherkiewicz.

Pozycja CRM na rynku oraz poziom świadczonych przez firmę usług zostały również zauważone i docenione na świecie. Firma współpracuje z najlepszymi na świecie organizacjami z rodziny ATO / ACO – Maven Training (najlepsza firma na świecie w zakresie wytwarzania akredytowanych materiałów szkoleniowych), Aspire Europe (firma, której Prezes jest Autorem Wiodącym metodyki MSP™ oraz Autorem Wiodącym metodyki P3M3™), czy Outperform (Prezes jest Autorem Wiodącym metodyki PRINCE2™).

Źródło: www.wolainfo.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top