Dom Development rozwija systemy

 Hogart, dostawca nowoczesnych rozwiązań IT w Polsce, zakończył wdrożenie najnowszej wersji oprogramowania finansowego Infor FMS SunSystems w firmie Dom Development S.A. Projekt obejmował zaktualizowanie dotychczas użytkowanego oprogramowania Infor FMS SunSystems do wersji 5.2.1 Service Pack 1 oraz narzędzia Vision klasy Business Intelligence do wesji 6.3.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 

Firma Dom Development funkcjonuje od 1996 r i obecnie jest jednym z największych deweloperów na warszawskim rynku budownictwa mieszkaniowego. Do końca 2006 r. spółka oddała do użytku ponad 10 tys. mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych, a jej udział w warszawskim rynku sięga obecnie 10 proc. Ostatnio miesięcznik Forbes przyznał Dom Development S.A. pierwsze miejsce na liście tzw. Dużych Diamentów Forbes’a za osiągnięte przychody ze sprzedaży przekraczające 250 mln złotych spośród tzw. dużych firm oraz za najlepsze wykorzystanie koniunktury gospodarczej w latach 2004 – 2006.

Dom Development użytkuje oprogramowanie SunSystems wdrożone przez Hogart od 2001 r. w zakresie modułów Finanse, Fakturowanie Sprzedaży i Raportowanie realizowane poprzez narzędzie Vision. Utrzymanie dynamicznego rozwoju firmy, które skutkowało w latach 2004-2006 podwojeniem wielkości przychodów ze sprzedaży i wejściem na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w październiku 2006 r., wspierane jest silnymi inwestycjami w informatyzację. Firma prowadzi intensywne prace nad aktualizacją i integracją posiadanych systemów w różnych obszarach działalności, w ramach których zakończyła właśnie trwające niecałe 4 miesiące przejście na najnowszą wersję Infor FMS SunSystems 5 oraz Vision 6. Wdrożenie przebiegało według metodyki PQIS (Professional Quality Implementation Services) zalecanej przez producenta oprogramowania, zapewniającej skuteczne monitorowanie przebiegu każdego z etapów prac i odbiór wyników zgodnych z założonymi uprzednio celami projektu.

Najbardziej intensywne prace projektowe odbywały się podczas Analizy Wymagań Aplikacyjnych, mającej na celu identyfikację potrzeb Dom Development w zakresie zmian funkcjonalnych, które miały zostać wykonane w nowej wersji systemu. Obszarem szczególnej wagi było Fakturowanie Sprzedaży i Płatności, gdzie zrezygnowano z aplikacji zewnętrznej do obsługi harmonogramów spłat i generowania odnośnych raportów, na rzecz realizacji całościowego rozwiązania bezpośrednio w Infor FMS SunSystems.

Nowa wersja pozwoliła użytkownikom na szereg następujących usprawnień:

  • wygodniejszy interfejs użytkownika,
  • optymalizacja informacji na ekranie poprzez zastosowanie odmiennych formatek w zależności od grupy użytkowników i typu transakcji,
  • zwiększenie ergonomii pracy poprzez stosowanie szablonów np. do zakładania nowych kont i kontrahentów,
  • zwiększenie możliwości przeglądania danych, np. mechanizm eksploracji zagregowanych danych na zestawieniu z przejściem do szczegółów w kolejnym,
  • możliwość pracy użytkownika w do 9 sesjach jednocześnie,
  • graficzna forma wydruków w pełni modyfikowalna do potrzeb użytkowników.

Dodatkowo w ramach prac projektowych przebudowano rejestry VAT w taki sposób, aby umożliwić sprawniejszą kontrolę poprawności zaksięgowania dokumentów. Istotną kwestią było także zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych na kilku dostępnych poziomach.

Wart podkreślenia jest również fakt, że podczas całego procesu wdrożenia Zespół Dom Development nabył kompetencje w zakresie aplikacji raportujących Vision (Vision Executive jako osobna aplikacja i Vision XL jako dodatek do MsExcel), a następnie przebudował pakiet raportów operacyjnych, zarządczych i giełdowych. Niezmiernie znaczące dla powodzenia projektu było silne zaangażowanie zespołu Dom Development w testy przekazanego najpierw przez Hogart prototypu systemu, a następnie produktu finalnego w postaci kompleksowego rozwiązania z przeniesionymi historycznymi danymi finansowymi i sprzedaży.

Źródło: www.hogart.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top