SIMIK obsłużył 25 tys. wniosków na prawie 90 mld zł

System Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej (SIMIK), wykonany przez firmę Comarch SA, służący do obsługi funduszy strukturalnych przekazywanych Polsce przez Unię Europejską, przetworzył właśnie 25 tysięczny wniosek. Jak informuje Ministerstwo Finansów, łączna kwota wniosków złożonych do tej pory przez polskich przedsiębiorców i samorządowców wyniosła ponad 87 miliardów złotych. Ministerstwo zapowiada, że będzie ona dynamicznie rosnąć jeszcze w tym roku.
{MosModule module=GreneReklama}
- Na ponad 25 tysięcy wniosków i 10 tysięcy projektów, które do tej pory złożyli polscy przedsiębiorcy i samorządowcy, wszystkie trafiły do systemu w ramach Narodowego Planu Rozwoju w latach 2004-2006. Największym zainteresowaniem cieszą się Sektorowy Program Operacyjny dotyczący wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Łącznie polscy przedsiębiorcy i samorządowcy wnioskowali do tej pory o kwotę prawie 90 miliardów złotych, a te kwoty będą się jeszcze zwiększać wraz ze wzrostem świadomości szansy u przedsiębiorców. - mówi Dyrektor Beata Rudzka, Zastępca Dyrektora Departamentu Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów.

- Dzięki systemowi SIMIK polscy przedsiębiorcy i samorządowcy mogą liczyć na dofinansowanie rozwoju ze środków Unii Europejskiej. Dużym ułatwieniem dla nich jest szybka, zautomatyzowana weryfikacja wniosku i duże usprawnienie procesu przydzielania środków unijnych. Warto zauważyć, że złożono do tej pory w systemie SIMIK wnioski na łączną kwotę ponad 20 mld euro stanowią ponad 1/3 wszystkich możliwych środków na rozwój, jakie Polska może uzyskać w latach 2007-2013, co pozwala nam z optymizmem patrzeć na zdolność polskich przedsiębiorców i samorządów do absorpcji przyznanych nam na najbliższe lata środków unijnych. - mówi Paweł Prokop, Wiceprezes Comarch.

- Wprowadzenie obowiązkowego przygotowania dokumentacji projektowej przez Generator Wniosków znacznie ułatwiło nam pracę, dokumenty mają ten sam format, nie ma problemów z załącznikami. Prostota programu, dostępne instrukcje obsługi, narzucone standardy usprawniły prace zarówno nam, jak również osobom oceniającym nasze projekty. Z naszego doświadczenia wynika, że pojawiające się czasem negatywne opinie dotyczące działania systemu wynikają najczęściej z ciągle zmieniających się wytycznych Instytucji odpowiedzialnych za wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce.
- mówi Paweł Moń z Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Do podobnych wniosków doszli również kontrolerzy NIK, którzy wiosną 2006r. badali działanie systemu SIMIK. Raport NIK pozytywnie ocenia funkcjonowanie systemu informatycznego SIMIK wskazując jednocześnie na potencjalne zagrożenia związane z otoczeniem systemu min. niestabilnością wytycznych Instytucji Zarządzającej.

Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top