Microsoft Najlepszym Pracodawcą 2005

Microsof ERPMicrosoft zdobył pierwsze miejsce oraz tytuł „Najlepszy Pracodawca 2005” w pierwszej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2005. Zwycięzca został wyłoniony w oparciu o audyt obejmujący badanie zaangażowania pracowników, weryfikację stosowanych w firmie systemów, programów i praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz kwestionariusz wypełniany przez najwyższą kadrę menedżerską. Badanie przeprowadziła wiodąca firma doradztwa strategicznego, Hewitt Associates.
 TETA ERP
Badanie Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2005 zostało przeprowadzone w naszym kraju po raz pierwszy, jest jednak powszechnie znane w Europie i na całym świecie. Celem badania jest dostarczanie informacji na temat sposobów zdobywania przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w ludzi, a także analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w wiodących organizacjach w regionie. Badanie to umożliwia również identyfikację sposobów i technik wykorzystywanych przez organizacje do podnoszenia poziomu zaangażowania swoich pracowników.

 „Ogromnie cieszy nas wynik badania i tytuł Pracodawcy Roku 2005. Jednak prawdziwe zadowolenie płynie z tego, że do naszego zwycięstwa przyczyniło się zaangażowanie i pozytywne oceny naszych pracowników. Oni stanowią najcenniejszy z zasobów firmy. Wierzę, że to właśnie ich wiedza, doświadczenie, ale przede wszystkim oddanie i entuzjazm, stanowią klucz do powodzenia działań podejmowanych przez Microsoft w Polsce” – powiedziała Beata Wróblewska-Mazurkiewicz, Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w polskim oddziale Microsoft.

Przeprowadzone edycje badania w Europie, Stanach Zjednoczonych i krajach azjatyckich udowodniły, że istnieje silny związek pomiędzy wynikami finansowymi firm a poziomem zaangażowania ich pracowników. Im jest on większy, tym większa jest tworzona wartość dla akcjonariuszy. Najlepsi Pracodawcy dzięki tworzeniu przyjaznego środowiska pracy i efektywnemu zarządzaniu zasobami ludzkimi osiągają lepsze wyniki finansowe.

Od innych tego typu inicjatyw Badanie Najlepsi Pracodawcy wyróżnia unikalna metodologia, bazująca na obiektywnym audycie stosowanych w organizacji systemów, programów i praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, analizie zaangażowania pracowników oraz ocenie roli funkcji personalnej z perspektywy najwyższej kadry menedżerskiej.

Udział w badaniu mogą wziąć firmy działające na polskim rynku od, co najmniej, dwóch lat i zatrudniające nie mniej niż pięćdziesięciu pracowników.

Źródło: www.microsoft.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top