Koma przejęła MCCnet

Koma ERPKoma SA, ogólnopolski integrator systemów informatycznych z Katowic, należąca do grupy Softbank S.A., przejęła spółkę zależną MCCnet. Przejęcie to jest związane z procesem fuzji Grupy Kapitałowej Koma z Softbank Serwis.

W sierpniu 2005 roku właściciele spółek Koma oraz MCCnet podjęli uchwałę o połączeniu spółek w drodze przejęcia i uzgodnili plan połączenia.


Wszystkie formalności prawne zostały wypełnione, a efektem jest postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach o połączeniu spółek, co jest jednoznaczne z całkowitym przejęciem całego majątku MCCnet przez Komę. Tym samym Koma wstępuje we wszystkie prawa jak i zobowiązania MCCnet.

Koma zamierza wykorzystać i rozwijać doświadczenie MCCnet, który jest dostawcą usług mobilnych, skierowanych zarówno dla klientów biznesowych jak i operatorów telekomunikacyjnych. Programiści MCCnet’u opracowali unikatowe protokoły transmisji ulepszające jakość i podwyższające niezawodność przesyłania danych w oparciu o transmisję GPRS. Wiele spośród rozwiązań MCCnet nie ma jeszcze swoich odpowiedników w Europie. Oferta firmy jest w szczególności adresowana do firm i instytucji posiadających mobilnych pracowników, które chcą wykorzystać w swej działalności skomplikowane systemy infolinii, planują wzmocnić proces komunikacji z klientem czy też zastosować niestandardowe działania promocyjne. Sztandarowym produktem MCCnet jest MCC Transport, który dedykowany jest dla firm dystrybucyjnych i transportowych.

W najbliższym czasie planowane jest także połączenie struktur spółki zależnej Koma Nord z Komą S.A. . Ostatecznym etapem będzie połączenie Koma S.A. z Softbank Serwis Sp. z o.o.Źródło: www.koma.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top