oracle 120Przyszli, by obniżyć koszty. Zostali dla innowacji. To kluczowy wniosek płynący z niedawnej ankiety Oracle, w ramach której przeanalizowano trendy w dziedzinach zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (EPM). Ankieta objęła ponad 400 liderów działów finansowych i informatycznych, z których 79% stwierdziło, że przeniosło swoje aplikacje finansowe do chmury lub planuje to zrobić w ciągu następnych dwóch lat.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Jest to podyktowane głównie względami ekonomicznymi, w tym chęcią uniknięcia nakładów na infrastrukturę (45%) i aktualizacji systemów lokalnych (33%), jak również potrzebą obniżenia całkowitego kosztu posiadania (38%). Zdecydowanej większości respondentów (63%) udało się uzyskać pierwotnie zakładane korzyści ekonomiczne.

Jednak z wyników ankiety wyłania się również coś zaskakującego. Na pytanie o najważniejsze korzyści płynące z systemów ERP w chmurze aż 85% respondentów odpowiadała „bycie na bieżąco z technologią”, co zdecydowanie przyćmiło pozostałe korzyści.

Dotrzymywanie kroku szybko zachodzącym zmianom w biznesie przez regularne wdrażanie najlepszych praktyk i innowacji to zupełnie nowe zjawisko. W tym modelu nowe możliwości są wdrażane w dziale finansowym kilka razy do roku. W przypadku tradycyjnych środowisk lokalnych nie do pomyślenia jest aktualizowanie systemów ERP w tak zawrotnym tempie. Kolejne aktualizacje często dzielą lata, a z każdym mijającym rokiem rośnie ryzyko naruszeń bezpieczeństwa oraz wyprzedzenia przez konkurencję. Dzięki chmurze problem starzenia się technologii zostaje całkowicie wyeliminowany, co zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa. Przejście na aplikacje finansowe w chmurze będzie ostatnią aktualizacją, jaką kiedykolwiek przeprowadzisz.

Ponadto korzyści, jakie chmura oferuje już dziś, mogą błyskawicznie zwiększyć możliwości działu finansowego. Na pytanie o to, co mogliby zrobić w chmurze, a czego nie mogliby zrobić przy pomocy swoich systemów lokalnych, respondenci odpowiadali:
  • Zintegrowane zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa
  • Tworzenie pełnych raportów miesięcznych w ciągu 4 dni od zakończenia danego miesiąca
  • Łatwe generowanie raportów spełniających wymagania klientów
  • Generowanie rachunku zysków i strat za pomocą jednego przycisku
Nowe technologie zrewolucjonizują finanse

Chmura jest również głównym mechanizmem wdrażania najnowszych technologii, takich jak Blockchain, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, przetwarzanie kognitywne, inteligentna automatyzacja procesów oraz Internet Rzeczy (IoT). Specjaliści ds. finansów żywo interesują się tymi technologiami. Około 4 na 10 z nich już je testuje – wszyscy są kierowani potrzebą wprowadzania innowacji i uzyskania nowych możliwości.

Wiele z tych technologii znakomicie wpisuje się w działalność działów finansowych. Na przykład Blockchain ma szereg zastosowań, które mogłyby wpłynąć na funkcje finansowe i łańcuch dostaw, z kolei sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe pozwalają wykrywać prawidłowości w ogromnych zbiorach danych, których nie byłby w stanie wykryć człowiek, co umożliwia ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka finansowego.

Technologie te mogą potencjalnie zautomatyzować przetwarzanie rutynowych transakcji, wyeliminować ręczne wykonywanie zadań oraz ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. Taka automatyzacja pozwala specjalistom ds. finansów zaoszczędzić czas, który mogą przeznaczyć na kontrolę działania oraz współtworzenie strategii rozwoju swoich firm.

Czas na chmurę

Korzyści z używania chmury są dziś wyraźniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Chmura wyznacza nowe standardy w pracy działów finansowych. Nie należy już dłużej rozważać, kiedy przejść do chmury. Nadszedł na to czas już teraz!

oracle 3 fin

Zmiany w środowisku biznesowym nabierają tempa, a liderzy działów finansowych dostrzegli, że dotychczasowe technologie nie pozwalają już dotrzymać kroku konkurencji. Przejście do chmury to dla przedsiębiorstw okazja do przedefiniowania ich procesów biznesowych. Chmura umożliwia bieżące wprowadzanie innowacji oraz eliminuje problem starzenia się technologii, dzięki czemu liderzy działów finansowych mogą tworzyć biznes przyszłości już dziś.

Autor: Piotr Ferszka, Dyrektor sprzedaży aplikacji w Oracle Polska
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top