oracle 120Oracle zaprezentował istotne rozszerzenia platformy do zarządzania Oracle Enterprise Manager, które ułatwią klientom przenoszenie baz danych Oracle do chmury i uproszczą zarządzanie środowiskami chmur hybrydowych. Dzięki dodanej funkcjonalności nowa wersja automatyzuje migrację baz danych i udostępnia zintegrowaną konsolę biznesową zwiększającą przejrzystość, kontrolę i możliwości zarządzania w hybrydowych środowiskach informatycznych.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Podczas przechodzenia do chmury przedsiębiorstwa muszą stawić czoła złożonym, wykonywanym ręcznie zadaniom, które są czasochłonne i podatne na błędy” - powiedział Wim Coekaerts, wiceprezes działu projektowania oprogramowania w firmie Oracle. „Tylko Oracle udostępnia usługi stworzone z myślą o chmurze autonomicznej oraz narzędzia i usługi migracyjne, które pomagają klientom w łatwym przejściu do środowiska chmurowego. Oracle Enterprise Manager eliminuje złożoność, ponieważ w dużej mierze automatyzuje migrację i nią kieruje. Udostępnia też zintegrowaną konsolę do łatwego zarządzania środowiskami chmur hybrydowych”.

Badania IDC dowodzą, że ponad 90% dużych przedsiębiorstw korzysta jednocześnie z zainstalowanych lokalnie narzędzi informatycznych, dedykowanych środowisk chmurowych i usług udostępnianych w chmurach publicznych. Firmy te poszukują efektywnych sposobów na wprowadzanie i monitorowanie tych hybrydowych środowisk oraz zarządzanie nimi” - powiedziała Mary Johnston Turner, wiceprezes ds. badań nad zarządzaniem chmurą w firmie IDC. „Liderzy w dziedzinie zarządzania chmurą korporacyjną twierdzą, że ich najważniejszym priorytetem są analizy, ponieważ skala i złożoność operacji hybrydowych i wielochmurowych wymagają automatyzacji opartej na dogłębnej analizie tych procesów.


Oracle Enterprise Manager udostępnia rozszerzenia w trzech kluczowych obszarach, które pomagają firmom w łatwiejszym zarządzaniu hybrydowymi środowiskami baz danych:
  • Inteligentne narzędzia analityczne - nowe, inteligentne funkcje analityczne udostępniane przez technologię Exadata Warehouse pozwalają użytkownikom zmaksymalizować wydajność i stopień wykorzystania środowisk Oracle Database i Exadata zainstalowanych lokalnie i w chmurze dzięki udoskonalonemu planowaniu pojemności i prognozowaniu. Nowa wersja zwiększa też przejrzystość całego środowiska hybrydowego, ponieważ umożliwia kompleksowe monitorowanie i kontrolowanie najnowszych technologii Oracle, takich jak baza danych Autonomous Database i usługa Exadata Cloud Service.
  • Całościowa automatyzacja i kontrola cyklu życia - udoskonalenia w zakresie automatyzacji i kontroli cyklu życia pozwalają firmom bez trudu wdrożyć bazę danych Autonomous Database i usługę Exadata Cloud Service oraz poprawić ich bezpieczeństwo.
  • Mobilność i bezpieczeństwo - nowe, wszechstronne mechanizmy zabezpieczeń obejmują asystę techniczną w zakresie przezroczystego szyfrowania danych (TDE), lepsze monitorowanie zgodności z przepisami, precyzyjną kontrolę środowisk lokalnych i nowe standardy bezpieczeństwa dla baz danych Oracle Database 18c i 19c.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top