Relacja z konferencji: Bezpieczeństwo Firmowych Sieci

23 październ 2013 r. w Warszawie pod Patronatem Honorowym „ORGMASZ” oraz Krajowej Izby Gospodarczej, odbyła się kolejna edycja konferencji „Bezpieczeństwo Firmowych Sieci” oragnizaowana przez fimrę MultiTrain.
 
 
Liczne przybycie przedstawicieli różnych firm i instytucji, świadczy o wciąż ogromnym zainteresowaniu problematyką, związaną z efektywnym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Podczas konferencji wysłuchaliśmy wielu interesujących wykładów oraz prezentacji. Spotkanie rozpoczął dr inż. Andrzej Kamiński – Adiunkt z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który opowiedział o ewaluacji wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych. Nestępnie Następnie Pan Emil Osiewicz, konsultant z Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” wypowiadał się o warunkach skutecznego wykorzystania systemów ERP. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja Pana Michał Wróblewski z Unit4 Teta S.A.,który próbował odpowiedzieć na pytanie, czy organizacja może się zmienić wraz z wdrożeniem systemu ERP.

Uczestnicy mieli również okazję dowiedzieć się dzięki Panu Bartoszowi Stawskiemu z Mandarine Project Partners, jak praktycznnie wykorzystać narzędzia myślowe TOC w celu usprawnienia procesów biznesowych.

O analizie potrzeb i doborze systemu ERP opowiedział Pan Rafał Kurzela, Dyrektor ds. Rozwoju Produkcji w Bakalland S.A., natomiast Spotkanie zamykała Pani Małgorzata Nejfeld – Dyrektor Zarządzający z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, która opowiedziała o dofinansowaniu wdrożeń systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top