trendownia logoTRENDOWNIA 2019

11-12 kwietnia 2019 r., Serock, Windsor Hotel

Trendownia to konferencja poświęcona trendom w sieciach dostaw i produkcji. Nowe technologie i nowe metody pracy zawsze zmieniały zasady gry w biznesie, pozwalając odnosić ponadprzeciętne sukcesy tym, którzy najlepiej potrafili dostosować się do zmian. Dzisiaj wszystko dzieje się jednak coraz szybciej a ogromna ilość innowacji uniemożliwia poświęcenie każdej z nich należytej uwagi. W gospodarce opartej na ciągłym rozwoju, ilość trendów wyznaczających kierunki naszym firmom będzie zapewne nadal rosnąć.

Coraz więcej nowych konsumenckich potrzeb będziemy więc musieć zaspokoić coraz większą ilością nowych technologii projektowania, produkcji, dystrybucji a także wieloma innowacyjnymi metodami pracy oraz zarządzania. Sukces wielu przedsiębiorstw stał się obecnie mocno uzależniony od refleksu i wybitnej szybkości w rozpoznawaniu i adoptowaniu wybranych trendów. Jedną z lepszych możliwości aby być z nowościami na bieżąco, to konferencje poświęcone trendom w danej branży.

Trendownia to właśnie takie miejsce. Na naszej konferencji, menedżerowie odpowiedzialni za produkcję, logistykę czy transport w wielu wiodących firmach, poświęcają co roku dwa dni na ocenę i analizę omawianych przez naszych wykładowców projektów. Możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami świata biznesu i świata nauki, którzy na co dzień zajmują się omawianymi innowacjami, daje lepszą okazję do zrozumienia tego, co może nas czekać już jutro. Choć coraz więcej potrafią za nas zrobić zaawansowane technologie, to jeszcze bardzo długo podejmowanie strategicznych decyzji zależeć będzie od bezpośredniej wymiany poglądów między ludźmi. Jeśli podobnie jak my lubisz śledzić drogi do miejsc, w których zadomowili się już pionierzy, to zapraszamy na Trendownię 2019.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top